Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV-TN, 07-7-2022 Mt 10, 7-15 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai các môn đệ đi công bố Nước Trời”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XIV-TN, 07-7-2022

Mt 10, 7-15

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai các môn đệ đi công bố Nước Trời”

1.LECTIO

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”

Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 7-15) nói về việc Chúa sai phái môn đệ và về sứ mệnh của các môn đệ được Ngài sai đi. Nguồn gốc của ơn gọi truyền giáo là Chúa Giêsu, Đấng đã chuẩn bị các tông đồ cho thời khắc quan trọng này. Chính Chúa Giêsu đã đích thân kêu gọi họ từng người một ; chính Chúa đã chọn Mười Hai ông để làm bạn đồng hành của Chúa và để các ông được Chúa sai đi rao giảng với quyền năng xua trừ ma quỷ. Được Chúa dạy dỗ và được chứng kiến Chúa chữa lành nhiều người khỏi bệnh tật và sự dữ, Mười Hai môn đệ đã được Chúa sai đi với sức mạnh chữa lành to lớn được ban cho họ. Nhiệm vụ của những người được Chúa Giêsu sai đi là mang dầu chữa lành của sự bình an và tha thứ đến cho những người bị thương tổn bởi tội lỗi, và khử trừ quyền lực sự dữ.

Các sứ giả của Chúa Giêsu phải giữ một lối sống đơn giản, thanh thoát với các tiện nghi vật chất và an toàn tài chính. Vị Tôn Sư Thần Linh khuyên phải thanh thoát với vật chất, vì không thanh thoát, nhà truyền giáo không thể tập trung chú ý vào Tin Mừng. Thật vậy, cuộc đời của những nhà truyền giáo phải hoàn toàn quy hướng về nhiệm vụ rao giảng Nước Thiên Chúa. Các nhà truyền giáo cũng phải đấu tranh với sự có thể không được hoan nghênh và không được lắng nghe. Trong trường hợp này, họ chỉ cần lặp lại trong cuộc sống của họ số mệnh của Vị Chúa sai họ đi, một Vị Chúa đã bị chính hàng xóm của mình ở Nazareth từ chối. Quả thế, các nhà truyền giáo ở mọi thời đại phải chịu đủ loại thử thách. Lựa chọn của họ không phải là sự trả thù bạo lực, mà là sự khiêm nhường và tử tế. Họ chấp nhận bị sỉ nhục vì bị từ chối và quá trình đau đớn của “việc sinh nở” để lời cứu độ của Tin Mừng có thể vang đến tận cùng trái đất.

2.MEDITATIO
Là môn đệ của Chúa Kitô, tôi có tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đang yêu thương tham gia vào cuộc sống của tôi không? Đâu là nhiệm vụ tông đồ cụ thể được Đức Kitô gửi đến cho tôi?
Ngày nay, làm thế nào tôi có thể thực hành lời khuyên không nên mang theo bất cứ thứ gì khi đi truyền giáo ?
Chúa Giêsu ra lệnh cho nhà truyền giáo dò hỏi xem thành nào hay làng nào có người xứng đáng, để có thể ở lại nhà của họ cho đến lúc ra đi. Ngày nay, ai sẽ là người xứng đáng để nhà truyền giáo ngỏ lời khi loan báo Tin Mừng ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con và giao phó cho chúng con Tin Mừng với sức mạnh của Tin Mừng để chiến thắng sự dữ. Chúa ủy thác cho chúng con vượt thắng, bằng sức mạnh Thánh Thần của Chúa, các tình huống liên quan đến cái chết của thế giới hôm nay. Chúa sai phái chúng con đến chạm vào các vết thương của nhân loại, với sức mạnh chữa lành của tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con chia sẻ với họ hình ảnh của một Thiên Chúa trắc ẩn và thương xót. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần

5.ACTIO
Tôi cầu cho các nhà truyền giáo có thể thực hiện nhiệm vụ của mình với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và lòng nhiệt thành tông đồ.
Tôi là một người truyền giáo cho một người gần tôi và đang cần năng lực chữa lành của Tin Mừng.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.