Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII-TN, 30-6-2022 Mt 9, 1-8  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài có quyền năng chữa lành”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XIII-TN, 306-2022

Mt 9, 1-8

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài có quyền năng chữa lành

1.LECTIO

“Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế”.

Mô tả của thánh Matthêu về sự chữa lành người bại liệt không phức tạp như thánh Marcô (Mc 2, 1-12). Thánh Matthêu chú ý nhiều hơn đến việc chứng minh sự hoàn tất có tính thiên sai do Chúa Giêsu thực hiện, đó thành lập một vương quốc mới. Để làm điều đó, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài có năng lực và thẩm quyền.

Matthêu cho thấy Chúa Giêsu chữa trị không chỉ các bệnh thể xác mà, ý nghĩa nhất,chữa các bệnh tâm linh. Trước tiên, Chúa nói với người bại liệt rằng tội lỗi của anh ta đã được tha. Sau đó, khi cho thấy Chúa có thể nhận ra suy nghĩ của mọi người, Chúa quở trách các kinh sư bằng cách bảo người bại liệt đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà.

Một cách rất thuyết phục, Matthêu cho chúng ta thấy rằng Chúa có quyền tha tội như thế nào, Chúa cũng có khả năng chữa trị các bệnh tật thể xác như vậy.

Từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta tìm được sự an ủi, nâng đỡ trong Chúa Giêsu, là Đấng có quyền năng phục hồi sức khỏe. Chúa thực sự có thể làm thuyên giảm bệnh tật thể xác của chúng ta, nhưng quan trọng hơn, Chúa tha tội cho chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi có tin rằng Chúa Giêsu, Đấng được gọi là bạn của các tội nhân, không khinh thường tôi vì những yếu đuối và sự phản kháng của tôi, nhưng Ngài thấu hiểu và cung cấp cho tôi sự giúp đỡ cần thiết để tôi sống một cuộc sống hòa thuận với Thiên Chúa và với anh chị em của tôi không ?
Khi tôi trải qua kinh nghiệm của sự phản bội hoặc từ chối tình bạn với Thiên Chúa, tôi có chạy đến Bí tích Hòa Giải để làm hòa với Chúa Cha và với Giáo Hội, đồng thời để tôi trở nên một tạo vật mới nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần không ?
Tôi có giúp anh chị em bệnh tật của tôi đến với Chúa Giêsu để được chữa lành không ? Tôi có quan tâm đến nhu cầu tinh thần – thể xác của họ không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con hướng về Chúa và tìm kiếm sự chữa lành hoàn toàn. Xin tha tội cho chúng con ; xin chữa lành tâm hồn mệt mỏi và tinh thần tan vỡ của chúng con. Xin cho thân xác ốm yếu của chúng con được phục hồi sức khỏe, theo ý định từ bi của Chúa Cha. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Tội con đã được tha…Hãy đứng dậy vác chõng mà về.

5.ACTIO
Tôi chú ý đến Lời Chúa được công bố trong phụng vụ và tìm những cách cụ thể để giới thiệu gia đình và bạn bè của tôi đến với bánh của Lời được dâng trong Bí tích Thánh Thể.
Tôi cầu nguyện cho một người bệnh và, nếu có thể, giúp người đó tiếp cận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.