Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, 20-5-2021 Ga 17, 20-26 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài xin Chúa Cha cho các môn đệ nên một…”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, 20-5-2021

Ga 17, 20-26

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài xin Chúa Cha cho các môn đệ nên một…”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Xin cho họ nên một”

          Tin Mừng hôm nay (Ga 17, 20-26) cho thấy, sau khi cầu nguyện cho các môn đệ đầu tiên của mình, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ tương lai – và cho Giáo Hội của mọi thời đại. Chúa xin Chúa Cha hợp nhất những người tin Chúa: “Xin cho chúng nên một”. Đây là sự hợp nhất đặt nền trên sự sống được chia sẻ và trên tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Không có sự hợp nhất Kitô giáo, Giáo Hội không thể thực hiện một cách hiệu quả sứ mệnh của mình trong thế giới. Khi có bằng chứng rõ ràng hơn về sự hợp nhất giữa những người tin Chúa, thế gian sẽ sẵn sàng tin Chúa hơn. Thật vậy, Tin Mừng duy nhất mà người nào đó sẽ đọc chính là cách sống của những người theo Chúa Giêsu. Có nhiều sự chia rẽ ngày xưa và ngày nay, nhưng sự hợp nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có, là sự hợp nhất vượt qua mọi rào cản và phân mảnh, đồng thời mang lại sự chữa lành và ân sủng. Nhờ sự hợp nhất này, Giáo Hội lữ hành có thể sống sứ mạng được giao phó cho mình để thế giới tin vào Chúa Con và vào Chúa Cha là Đấng đã sai phái Chúa Con.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Đức cha Don Pedro Casaldáliga nói: “Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự là cộng đoàn tuyệt vời nhất”. Trong cộng đoàn mà tôi là một thành phần, tôi có thấy dấu hiệu nào đó về Thiên Chúa Ba Ngôi không?

–      Phong trào đại kết hợp nhất những người tin Chúa Kitô: Tôi có quan tâm đến Phong trào đại kết không? Làm thế nào để tôi tiếp cận Phong trào đại kết với những Kitô hữu ngoài Công Giáo?

–      Tôi có nắm vững giáo lý và đức tin của Giáo Hội Công Giáo để tham gia thảo luận đại kết với những Kitô hữu ngoài Công Giáo mà không làm cho bản thân hay người khác bị sai lầm không?

–      Tôi đặt ra những giới hạn nào cho hoạt động đại kết trong cuộc sống của tôi? Có nên đặt ra những giới hạn không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cho sự hợp nhất của những người tin Chúa; và Chúa đã chết trên thập giá để quy tụ đàn chiên của Chúa. Xin giúp chúng con vượt qua những chia rẽ và phân mảnh của chúng con. Xin làm cho chúng con toàn tâm, toàn ý với nhau; xin cho chúng con được liên kết trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con can đảm trong việc làm chứng cho Chúa. Xin cứu chúng con khỏi giờ thử thách; và xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Chúa là Cứu Chúa của chúng con, Đấng chúng con yêu mến và ngưỡng mộ, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một”.

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi cổ vũ cho sự hợp nhất những người tin Chúa Kitô, và ủng hộ những hành động bác ái trong thế giới lộn xộn và chia rẽ của chúng ta.

–      Tôi chú ý đến đặc tính phổ quát của cộng đoàn đức tin của chúng ta và cảm ơn Chúa vì điều đó.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.