Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng, 02-12-2021 Mt 7, 21.24-27 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đá Tảng và Nền Móng của chúng ta”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng, 02-12-2021

Mt 7, 21.24-27

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đá Tảng và Nền Móng của chúng ta”

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào Nước Trời”

       Chúa tuyên bố rằng Nước Thiên Chúa sắp đến (x. Lc 17, 21, Mc 1, 15). Mọi người đang khẩn cấp tìm kiếm một lối vào vương quốc này, nơi Chúa hứa ban sự công chính, hòa bình và thịnh vượng. Những điều kiện mà Chúa đưa ra thì không khó đối với một người nghiêm túc tìm kiếm Nước Trời. Chỉ cần sẵn sàng đào sâu và đặt nền tảng vững chắc trên Đá Tảng là Chúa Kitô, để có thể đứng vững ngay cả trong những thời điểm khó khăn và thử thách. Trong khi việc đào sâu đang diễn ra, chúng ta cần trừ tận gốc tất cả những gì không tương thích với Nước Trời để nền tảng có thể vững chắc. Lúc đó, nền tảng đó có thể thu nhận những cú sốc và bạo lực, bắt bớ và cự tuyệt, chế giễu và khinh miệt của một thế giới không tin. Giáo Hội bị tấn công trên mọi mặt trận. Chúng ta bị coi là lỗi thời khi chúng ta không làm cho mình thích hợp với thế giới về các vấn đề của sự sống, án tử hình, các giá trị, việc chăm sóc sức khỏe.

       Mùa Vọng là thời gian để tìm kiếm những khoảnh khắc sâu thẳm nhất trong cuộc sống của chúng ta và để xây dựng một nền móng vững chắc. Với một đời sống Kitô hữu được đặt nền vững chắc, không gì có thể làm chúng ta mất phương hướng trong tư cách môn đệ. Thánh Phaolô khẳng định rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô (x. Rm 8, 35). Mẹ, anh em, chị em của Chúa Giêsu là ai ? Họ là những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Những người được Lời Chúa biến đổi có thể chắc chắn rằng không cuộc bách hại hay tấn công nào có thể thắng được họ.

2. MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

– Tôi có tìm kiếm sự bảo vệ trong “thành trì kiên cố của Thiên Chúa” và sức mạnh từ Chúa, là “Tảng đá vĩnh cửu” không ?

– Tôi có thực sự tìm kiếm thánh ý của Chúa Cha và vương quốc của Ngài bằng cách xây dựng đời sống của tôi dựa trên Đức Kitô, Tảng đá nền móng không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đá Tảng Nền Móng của cuộc đời chúng con. Xin làm cho các lựa chọn hàng ngày của chúng con thấm nhuần sự khôn ngoan của Chúa. Xin làm cho chúng con nên kiên vững trong các lựa chọn của chúng con chọn lựa Chúa. Xin giúp chúng con khi chúng con làm việc cho nước Chúa trị đến. Maranatha ! Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đến ! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

 “Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

– Khi bị vùi dập bởi những thử thách và khó khăn trong cuộc sống, tôi tìm kiếm sự bảo vệ của Thiên Chúa và kín múc sức mạnh từ lời ban sự sống của Ngài.

– Tôi chia sẻ sức mạnh của Thiên Chúa với những người có đức tin dường như suy yếu và đang ở xung quanh tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.