Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII-TN, 08-11-2021 Lc 17, 1-6 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta chịu trách nhiệm về những người bé nhỏ”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần XXXII-TN, 08-11-2021

Lc 17, 1-6

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta chịu trách nhiệm về những người bé nhỏ”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘ Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó”

           Trong các đoạn Tin Mừng trước đây, Chúa Giêsu nói với “những người bên ngoài” – những người ở ngoài nhóm gần gũi là các môn đệ – tức là đám đông, các kinh sư và các người Pharisiêu. Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 17, 1-6), Chúa hướng sự chú ý vào các môn đệ và vạch rõ trách nhiệm của họ đối với “những người bé nhỏ”, tức là các thành viên của cộng đoàn đức tin. Chúa Giêsu thừa nhận rằng những điều gây ra tội lỗi chắc chắn sẽ xảy ra do sự can thiệp của Satan và việc con người lạm dụng tự do. Nhưng Chúa đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ cho các môn đệ của Ngài là đừng dẫn người khác đến tội lỗi. Các môn đệ phải cẩn thận kẻo những hành động của họ khiến người khác vấp phạm hoặc mất đức tin nơi Thiên Chúa. Các môn đệ gây vấp phạm như vậy sẽ bị nghiêm trị.

           Vị Tôn Sư thần linh tiếp tục đào tạo các môn đệ của mình theo cách thức chịu trách nhiệm và lãnh đạo. Họ phải có khả năng sửa lỗi và tha thứ. Họ phải khiển trách những ai phạm tội và dẫn đi đúng đường. Họ cũng phải không ngừng tha thứ cho những ai thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Chúa Giêsu khuyến khích họ tha thứ cho người thực sự ăn năn về những tội sa đi ngã lại của người ấy – được diễn tả một cách phóng đại là phạm sai lầm “bảy lần” trong một ngày.

           Đó là một nhiệm vụ quá nặng, một đòi hỏi quá cao. Làm sao các môn đệ có thể sống theo tiêu chuẩn chính trực và quảng đại như vậy ? Do đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh sức mạnh của đức tin. Nếu các môn đệ thực sự có “đức tin”, dù chỉ bằng hạt cải, họ sẽ có thể ra lệnh cho cây dâu bật rễ lên, xuống mọc dưới biển. Họ phải có đức tin để tránh gây lầm đường lạc lối cho người khác vì những hành động tội lỗi, và họ có thể cung cấp, “bất cứ lúc nào”, ân huệ tha thứ cho những tội nhân biết ăn năn. Sức mạnh của đức tin sẽ giúp họ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ và thách thức trong việc làm chứng và sứ vụ của người tín hữu Đức Kitô.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–       Có bao giờ tôi đã làm điều xấu đối với “những kẻ bé nhỏ” không?

–       Tôi có nhận ra trách nhiệm và sự có thể quy trách của tôi không? Tôi có chọn con đường tha thứ và ăn năn không?

–       Tôi có tin cậy nơi Thiên Chúa và tin rằng Ngài đang yêu thương và tha thứ không?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con ý nghĩa của sự chính trực và trách nhiệm. Xin giúp chúng con chăm sóc cho “những kẻ bé nhỏ”. Xin đừng bao giờ để chúng con làm điều gì xấu đối với chúng hoặc khiến chúng phạm tội. Xin cho lời nói và việc làm của chúng con không thể chê trách được. Xin ban cho chúng con sự can đảm để sửa lỗi những người có thể quy trách và ân sủng để tha thứ, “mọi lúc”, cho những tội nhân biết ăn năn. Xin cho đức tin có kích cỡ hạt cải của chúng con nâng đỡ chúng con trong nhiệm vụ làm chứng của người Kitô hữu và trong sứ vụ của chúng con đối với “những người bé nhỏ” của thế giới ngày nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã !”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–       Tôi cầu nguyện cho những nạn nhân của sự lạm dụng tình dục và những người mắc phải tội ác này.

–       Tôi làm những gì có thể làm để giúp đỡ những “người sống sót” sau sự lạm dụng tình dục của bất cứ ai.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.