Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, 09-5-2022 Ga 10, 1-10  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Người chăn chiên đích thật, và là cửa chuồng chiên”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, 095-2022

Ga 10, 1-10

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Người chăn chiên đích thật, và là cửa chuồng chiên

1.LECTIO

Tôi là cửa cho chiên ra vào

Sử dụng ẩn dụ về những người chăn chiên và hình ảnh cánh cửa hoặc cánh cổng, bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 10,1-10) trình bày Chúa Giêsu là Mục tử hợp pháp của đàn chiên và là cánh cổng của chuồng chiên. Sự trung thành của Chúa Giêsu đối với chiên và sự hy sinh của Ngài cho chúng thật trái ngược với sự thất bại của những người Pharisiêu sai lầm, mù quáng, ức hiếp, và giới chức trách đền thờ. Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành được Chúa Cha yêu mến vì đã phó mạng sống mình cho đàn chiên. Chính hành động hy sinh quên mình trọn vẹn, đầy yêu thương này đã khiến Chúa Giêsu trở thành Vị Mục tử đích thực và là “cánh cổng của sự sống”. Chúa Giêsu ban cho chúng ta lối vào sự sống sung mãn. Ngài đến để chúng ta được sống và sống dồi dào hơn. Sứ mệnh mục tử của Chúa Giêsu là trao ban sự sống cho đàn chiên của Ngài. Sứ mệnh này đã được Ngài hoàn tất trong lễ hy sinh vượt qua của Ngài trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển của Ngài.

Chúa Giêsu là người chăn chiên vào qua cổng để chăm sóc chiên, chứ không phải đàn áp hoặc ngược đãi chúng. Trên thực tế, những con chiên nhận ra uy quyền (giọng nói) của người chăn chiên và làm theo người ấy. Giọng nói của Chúa Giêsu chứa đựng một sứ điệp giải phóng cho chiên mà điển hình là của Đấng Mêsia. Lại nữa, giọng nói của Chúa không ngỏ với một nhóm người vô danh, mà là với đích danh từng người một. Đối với Chúa Giêsu, không có đám đông vô danh nào tồn tại, nhưng mỗi người có một khuôn mặt, một danh xưng, một phẩm giá. Đền thờ (chuồng chiên) đã trở thành một nơi tối tăm, được đặc trưng chỉ bởi những lợi ích kinh tế; tiền bạc đã thay thế sự chú ý hoàn toàn vào Thiên Chúa: Đền thờ đã trở thành cơ sở kinh doanh hay buôn bán, khiến Chúa phải thanh tẩy (x. Ga 2, 16). Chúa Giêsu dẫn dắt dân chúng để đưa họ ra khỏi bóng tối. Chúa không làm điều này một cách tưởng tượng, nhưng một cách thực tế, vì đó là công việc mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Các hành động cơ bản của sứ mệnh này là : dẫn vào và kêu gọi. Những ai đáp lại lời kêu gọi của Chúa, lời kêu gọi đến tự do, sẽ trở thành một cộng đoàn mới: Họ là những người thuộc về Chúa Giêsu.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự cảm tạ Chúa về món quà là Chúa Giêsu, Đấng chăn chiên nhân lành và là cánh cổng chuồng chiên cho tôi đi vào cuộc sống vĩnh cửu không ?
Tôi có lắng nghe tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân Lành không?
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành vì Ngài luôn biết tôi, nhưng tôi có nhận ra Ngài không ? Ngài là Mục Tử đến với cuộc đời tôi như một cánh cửa để tôi đi ra, đi vào : tôi có để Ngài dẫn dắt tôi khi tôi kết nối liên hệ với người khác không ?
Trong cộng đoàn của tôi, trong gia đình tôi, phải chăng tôi cũng là một cánh cửa, không phải để đóng lại, nhưng vẫn để mở cho sự hiệp thông huynh đệ, cho phép lòng quý trọng và hy vọng đi qua ?
3.ORATIO

Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, mặc dù dân của Cha bước đi trong u tối, họ vẫn không sợ điều tai ác, vì họ bước đi trong đức tin, theo tiếng gọi của vị Mục Tử do Cha sai đến để họ hy vọng và mạnh sức. Xin làm cho tâm trí chúng con hòa hợp với âm thanh của giọng nói của vị Mục Tử của chúng con. Xin dẫn dắt các bước chân của chúng con vào con đường vị Mục Tử của chúng con đã chỉ ra, để chúng con có được sức mạnh của cánh tay dang rộng của Ngài và được hưởng ánh sáng của sự hiện diện của Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia !

4.CONTEMPLATIO

Tôi là cửa cho chiên ra vào

5.ACTIO
Tôi thể hiện lòng biết ơn đối với các linh mục và những người đã thực sự thi hành tác vụ của vị Mục tử nhân lành trong cộng đoàn đức tin địa phương của tôi.
Tôi làm những gì có thể để thúc đẩy việc truyền giáo trên thế giới.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.