Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, 07-3-2022 Mt 25, 31-46 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta yêu người đồng loại của ta”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, 07-3-2022

Mt 25, 3146

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta yêu người đồng loại của ta

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy

Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta tập trung vào việc bố thí hoặc các công việc của lòng thương xót là một thực hành cần thiết của Mùa Chay. Tin Mừng (Mt 25, 31-46) gợi lên cho chúng ta thấy chúng ta sẽ bị phán xét về những gì chúng ta đã làm hoặc không làm cho những người đói khát, người khách lạ, người trần truồng, người đau bệnh, người tù tội, những người, mà Chúa Giêsu, ngay từ đầu sứ vụ của mình, đã tuyên bố là họ có phúc (x. Mt 5, 1-12). Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với người túng thiếu, Chúa cũng đồng hóa mình với những người thực thi công việc thương xót cho tha nhân. Chúa nhìn nhận là thuộc về Chúa, có dấu hiệu thuộc về Nước Trời, những người lấy lòng từ bi đối xử với những người nhỏ bé của Chúa.

Mùa Chay là thời gian đặc biệt để đi sâu vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong những người nghèo khổ, những người dễ bị tổn thương, và đào sâu nghĩa vụ huynh đệ của chúng ta là chăm sóc họ. Mẹ Têrêxa thành Calcutta nói, “Nếu đôi khi những người nghèo của chúng ta phải chết đói, thì không phải vì Thiên Chúa đã không chăm sóc họ, mà là vì bạn và tôi đã không chịu cho, đã không là dụng cụ của tình yêu trong tay Thiên Chúa, để cho họ có bánh ăn, có áo mặc; bởi vì chúng ta đã không nhận ra Chúa Kitô, khi Chúa Kitô lại đến một lần nữa trong sự cải trang đau khổ.

Các công việc của lòng thương xót được thực hiện như một bài tập của tình yêu có thể được giải thích theo nghĩa đen. Nhưng nó cũng phải được thực hiện một cách sáng tạo và với sự nhạy cảm với các tình huống “lúc này và ở đây”. Cả thế giới đã có nhiều chia sẻ với người vô gia cư và người đói. Chúng ta cần phải vượt qua những gì là hiển nhiên. Thật vậy, có hàng ngàn cách để giúp đỡ và nhiều nỗ lực được truyền cảm hứng từ việc trao tặng cá nhân.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có nỗ lực thực hành việc bố thí trong Mùa Chay một cách có ý nghĩa và sáng tạo hơn không ?
Tôi có nỗ lực trở nên thánh thiện như Thiên Chúa là thánh không ? Tôi có đáp ứng đầy đủ với lời kêu gọi nên thánh của Chúa Kitô không ?
Tôi có phấn đấu yêu người đồng loại của tôi như yêu mình không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về hồng ân Mùa Chay. Mùa hồng ân này đào tạo chúng con trong những đường lối bác ái và dạy chúng con bổn phận huynh đệ của sự bố thí. Xin cho chúng con nhạy cảm với những nhu cầu của anh chị em của chúng con. Xin giúp chúng con đáp lại một cách sáng tạo với sự cho đi quên mình. Trong thế giới đầy hỗn loạn ngày nay, xin cho những công việc thương xót của chúng con làm tỏa sáng lòng thương xót của Chúa, là biểu hiệu sự cao quý trong nước của Chúa. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin ban cho chúng con ơn sống thánh thiện trong tâm trí, trái tim, linh hồn và thể xác. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi cầu xin cho lời mời gọi người Kitô hữu nên thánh được diễn tả đầy đủ trong việc phục vụ của tình yêu dành cho những người đồng loại của chúng ta.
Tôi quyết tâm mỗi ngày làm một việc thương xót, đặc biệt trong Mùa Chay, và xin Chúa ban ân sủng để thực hiện nó.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.