Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXI-TN, 07-11-2020 (Lc 16, 9-15) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sử dụng của cải cách khôn ngoan”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần XXXI-TN, 07-11-2020

Lc 16, 9-15

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta sử dụng của cải cách khôn ngoan”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?”

          Trong Tin Mừng (Lc 16, 9-15), Chúa Giêsu dạy chúng ta sử dụng của cải một cách khôn ngoan. Ngài muốn chúng ta chuyển đổi của cải trần gian thành vốn liếng trên trời bằng cách chia sẻ với người khác. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và không làm nô lệ cho của cải trần gian. Người ta thể hiện lòng trung thành với Thiên Chúa bằng cách chia sẻ tài sản và tài nguyên của mình với người khác, đặc biệt với người nghèo và người túng thiếu. Những người Pharisiêu, yêu tiền bạc, đã chế nhạo lời dạy của Chúa. Họ coi sự giàu có là dấu hiệu của phúc lành hoặc sự công chính của Thiên Chúa; điều này không đương nhiên xảy ra, nếu trái tim họ đầy tham lam. Tuy nhiên, của cải trần gian có thể được sử dụng tốt cho nước Thiên Chúa. Của cải trần gian được ban cho để làm của bố thí cho người nghèo và người thiếu thốn, những người hảo tâm biết chia sẻ, sẽ có được một vị trí trong nước trời.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có phải là người quản lý trung thành đối với các của cải Thiên Chúa cho tôi mượn không? Tôi có sẵn sàng chia sẻ của cải và tài nguyên cá nhân trên trần gian, với những người khác, đặc biệt với những người nghèo và thiếu thốn không?

–      Tôi có biết ơn về những ân huệ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và về sự giúp đỡ mà người khác dành cho tôi không?

–      Tôi có trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa trong mọi sự không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, Cha đã ban cho chúng con những của cải trần gian không phải để nô dịch chúng con, nhưng để chúng con sử dụng chúng nhằm phục vụ nhu cầu của người khác và nhằm mở ra cho chúng con, con đường tiến đến nước trời. Xin giúp chúng con sử dụng các của cải trần gian một cách khôn ngoan, và khao khát kho báu thực sự quan trọng trong nước Chúa. Chúng con yêu Cha, lạy Cha là sự thiện tối thượng và duy nhất của chúng con. Xin giúp chúng con biết ơn và chỉ dựa vào sức mạnh của Cha. Cha hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Kiểm kê tài nguyên vật chất và tinh thần của bạn. Xin Chúa ban ơn biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan và ban cho cơ hội để chia sẻ chúng với người khác.

–      Bày tỏ lòng biết ơn của bạn với Thiên Chúa và với những người khác về những lợi ích và sự giúp đỡ nhận được từ họ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.