Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII-TN, 21-10-2023 Lc 12, 8-12  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi ta tin cậy vào Chúa Thánh Thần”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XXVIII-TN, 21-10-2023

Lc 12, 8-12

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi ta tin cậy vào Chúa Thánh Thần

1.LECTIO

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 12, 8-12), Chúa Giêsu đảm bảo với các môn đệ của Ngài qua thời gian và không gian rằng họ có Chúa Thánh Thần nói thay họ trong những lúc thử thách. Các Kitô hữu chịu sự bắt bớ có Chúa Thánh Thần là người thầy và người bảo vệ họ. Họ không cần phải lo lắng về việc làm thế nào để tự bào chữa hoặc nói những lời nào khi bị đưa ra tòa. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan để làm chứng cho niềm tin của họ vào Chúa Giêsu. Nhưng họ cần nhạy bén trước Chúa Thánh Thần và để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong họ. Từ chối Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự tha thứ, sự ăn năn và sự đổi mới là từ chối ơn cứu độ. Những người cùng thời với Chúa Giêsu, những người đã từ chối Ngài trong sứ vụ trần gian của Ngài, sẽ có một cơ hội khác nhờ sự thông ban Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần. Nhưng chống lại Chúa Thánh Thần, ân huệ Phục sinh, là cố tình từ chối ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Đóng mình lại trước Chúa Thánh Thần là phủ nhận kinh nghiệm về sự bình an và hòa giải của Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Trong những giờ phút thử thách và bắt bớ, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi sự can đảm và sức mạnh ?
Tôi bày tỏ lòng tin cậy của tôi nơi Chúa Thánh Thần như thế nào ?
Tôi có biết rằng để trở thành Kitô hữu, cần phải đối mặt với khó khăn, gian dối, nguy hiểm và thậm chí là liều mạng để làm chứng về tình bạn của mình với Chúa Giêsu không ?
Tôicảm thấy xấu hổ vì là một Kitô hữu không ? Phải chăng tôi quan tâm đến sự phán xét và sự chấp thuận của người ta hơn là việc giữ gìn và phát triển tình bạn với Đức Kitô ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn nhận Chúa trong thế giới ngày nay, để vào ngày phán xét, Chúa sẽ công nhận chúng con trước tòa thiên thần của Thiên Chúa. Trong những lúc bắt bớ và thử thách, xin gửi Thánh Thần của Chúa đến để bênh vực, dạy dỗ và phán bảo chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhạy bén và vâng phục những thúc giục của Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”

5.ACTIO

Trong quyết tâm đưa ra một chứng Kitô giáo đích thực, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi sự khôn ngoan và sức mạnh.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.