Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII-TN, 10-10-2020 (Lc 11, 27-28): “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Mẹ Ngài rất được chúc phúc”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần XXVII-TN, 10-10-2020

Lc 11, 27-28

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Mẹ Ngài rất được chúc phúc”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”

          Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 27-28) cho thấy, trái ngược với những người gièm pha Chúa Giêsu, những người trút sự phẫn nộ lên Chúa, Đấng bị họ cáo gian là thông đồng với ma quỷ, đã có một phụ nữ trong đám đông kính trọng Chúa. Người phụ nữ này gián tiếp thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với Chúa Giêsu bằng cách thốt ra những lời ca ngợi Mẹ của Chúa. Chúa Giêsu thích thú với những lời ngợi khen của người phụ nữ ấy, nhưng Ngài muốn làm cho ý nghĩa của lời khen ấy được trọn vẹn. Đức Maria chắc chắn là người có phúc vì đã cưu mang Chúa trong lòng mình và đã cho Chúa bú mớm. Nhưng trong bối cảnh của việc làm môn đệ Đức Kitô, trong đó mối quan hệ thiêng liêng vượt trên mối liên hệ thể lý, Chúa Giêsu khẳng định rằng những ai nghe lời Chúa và tuân giữ lời ấy thì được phúc hơn. Đức Maria có phúc được làm mẹ của Ngài, nhưng với tư cách là môn đệ đầu tiên và chân chính, Mẹ Maria còn có phúc hơn vì đã lắng nghe lời Chúa và hành động theo.

          Chúng ta được phúc có Mẹ Maria là mẹ của chúng ta. Mẹ Maria tiếp tục dạy chúng ta hoán cải tâm lòng và vâng theo lời cứu độ của Thiên Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Đức Maria có chỗ đứng nào trong cuộc sống của tôi? Tôi sùng kính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu như thế nào?

–      Tôi có nhìn Mẹ Maria thực sự diễm phúc là Mẹ Thiên Chúa và là một môn đệ chân chính, biết nghe và tuân giữ lời Chúa không?

–      Tôi có thấy Lời Chúa cần thiết cho cuộc sống của tôi không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha và là Ngôi Lời đã hóa thành xác phàm. Chúng con cảm ơn Mẹ Maria, người đã cưu mang Con Cha trong lòng và cho Ngài bú mớm. Chúng con cảm ơn Cha về phúc hạnh của Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và là môn đệ của Ngôi Lời. Xin giúp chúng con noi gương Mẹ Maria trong việc nghe Lời Chúa và hành động theo. Xin để Mẹ Maria hướng dẫn chúng con trong việc tìm kiếm hòa bình và hợp nhất. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Thực hành đọc Kinh Thánh và suy niệm hàng ngày, để, như Mẹ Maria, chúng ta có thể học nghe và tuân theo lời Chúa.

–      Cầu nguyện cho sự hợp nhất của con cái Thiên Chúa và làm những gì bạn có thể, để thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.