Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, 28-5-2022 Ga 16, 23b-28 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện nhân danh Ngài”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, 285-2022

Ga 16, 23b28

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta cầu nguyện nhân danh Ngài

1.LECTIO

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến

Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 16, 23b-28), Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng những ai yêu mến Ngài sẽ được Cha của Ngài ở trên trời yêu mến. Những ai tin vào Ngài là Con Thiên Chúa sẽ được chia sẻ niềm vui sự vinh quang của Ngài là Chúa Phục sinh. Họ cũng sẽ đi vào một mối quan hệ mới và mật thiết với Thiên Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu khai sinh ra vương quốc của mình, và trong chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết, các môn đệ của Chúa sẽ cầu nguyện và cầu thay nguyện giúp một cách hiệu quả. Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ xin Chúa Cha bất cứ điều gì nhân danh Chúa Giêsu. Điều họ xin sẽ được ban cho họ, và niềm vui của họ sẽ nên trọn vẹn. Mùa Phục Sinh là thời gian để tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Mùa Phục Sinh mời gọi chúng ta không chỉ vui mừng trong Chúa, mà còn là cầu nguyện nhân danh Ngài.

2.MEDITATIO
Tôi cầu nguyện trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, hay với những ý tưởng và chương trình nghị sự của riêng tôi ? Tôi có tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện không ?
Tôi dành bao nhiêu nỗ lực hoặc cam kết để phát triển tình bạn với Chúa Giêsu ? Tôi có tin chắc sẽ đạt được một căn tính thực sự thông qua sự hiệp thông với Chúa Giêsu và trong tình yêu đối với người lân cận không ?
Tôi có tin rằng bất cứ điều gì tôi cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu đều sẽ được ban cho tôi không ?
Tôi có để cho mình được biến đổi bởi sự mới mẻ triệt để của đức tin : Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai không ?
Lời cầu nguyện của cá nhân tôi và của cộng đoàn của tôi có diễn ra trong trạng thái bình tĩnh, im lặng và bình an không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế, và là Lời ban sự sống, Chúa bảo đảm với chúng con về sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúa nói với chúng con rằng bất cứ điều gì chúng con cầu xin với Chúa Cha nhân danh Chúa, đều sẽ được ban cho chúng con. Chúng con hướng lên Chúa trong sự cầu xin khiêm tốn. Được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, chúng con cầu xin cho Nước Trời đến và cho ý định cứu độ của Chúa Cha được thực hiện. Xin ban cho chúng con ơn hiểu biết, phục vụ và yêu mến Chúa Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con trân trọng tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa và cho chúng con. Chúng con mong muốn phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia !

4.CONTEMPLATIO

Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy

5.ACTIO
Tôi nỗ lực nghiêm túc cầu nguyện thay cho dân chúng ngày nay, đặc biệt cho những người đang bị dẫn dắt sai lạc bởi những giáo lý giả trá và các nguyên tắc luân lý sai lầm.
Bằng lời nói và việc làm, tôi biểu lộ cho mọi người xung quanh thấy yếu tố hoàn toàn mới và có sức biến đổi của đức tin Kitô giáo, đó là : Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.