Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II-TN, 22-01-2022 Ngày V trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất Mc 3, 20-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bị hiểu lầm”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần II-TN, 22-01-2022

Ngày V trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Mc 3, 20-21

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bị hiểu lầm

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Họ nói rằng Người đã mất trí

Chúa Giêsu từ trên núi xuống với mười hai môn đệ. Như trước đây, mọi người tìm kiếm Chúa để được chữa bệnh và đám đông vây quanh Chúa. Lấy lòng từ bi đáp ứng nhu cầu của họ, Chúa thực hiện việc chữa bệnh, đặc biệt là trừ tà. Đám đông đông đến nỗi Chúa Giêsu và những người bạn đồng hành của Ngài thậm chí không có giờ ăn. Tình hình báo động cho những người thân của Chúa vốn quá lo lắng bảo vệ cho Chúa. Họ cho rằng mối bận tâm mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với người bệnh là sự điên rồ. Họ cố gắng kiểm soát tình hình và bảo vệ Chúa khỏi sự điên rồ hơn nữa. Những người thân của Chúa đã kinh hoàng trước cách làm quá cường điệu của Chúa và cho rằng hành vi của Chúa gần như là sự mất trí. Như thế, Chúa Giêsu bị chính những người thân của mình hiểu sai và nhận định sai. Tương tự như vậy, các môn đệ của Đức Kitô sẽ bị từ chối và hiểu lầm khi họ rao giảng Phúc Âm và thi hành sứ vụ họ đã nhận từ Đức Kitô.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Gia đình giúp đỡ việc tham gia vào cộng đoàn Kitô hữu hay làm cho việc tham gia đó ra khó khăn ? Bạn thực hiện cam kết của mình trong cộng đoàn Kitô hữu như thế nào?
Tất cả những điều này cho tôi biết điều gì về các mối quan hệ của tôi trong gia đình và trong cộng đoàn ?
Tôi phải làm gì khi bị hiểu lầm và bị từ chối như Chúa Giêsu?
Tôi có cố gắng duy trì đức tin và tình yêu của tôi với tư cách là Kitô hữu được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người quan tâm và nhân hậu nhất. Chúa đã tự hiến hoàn toàn cho chúng con. Chúa đã bị hiểu lầm, bị từ chối và bị coi thường. Xin giúp chúng con nhận ra rằng đau khổ là một phần của việc chúng con làm môn đệ của Chúa. Khi chúng con bị từ chối, chúng con bám lấy Chúa. Khi bị hiểu lầm, chúng con tin rằng trong chương trình của Thiên Chúa, những người tố cáo chúng con sẽ nhìn thấy ánh sáng. Xin chúc phúc cho chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Họ nói rằng Người đã mất trí

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Khi bị hiểu lầm và bị chỉ trích sai trái, tôi quyết đứng vững và hợp nhất những đau khổ của tôi với Đức Kitô.
Tôi biến “đức ái hy sinh” mà tôi thực hiện cho những anh chị em khó khăn của tôi, trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Sống Ngày V trong Tuần lễ Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất, tôi thực hành lời dạy này của ĐTC Phanxicô : “Bài đọc Cv 12, 1-11 cho chúng ta thấy nguồn mạch của sự hiệp nhất. Bài đọc ấy tường thuật lại kinh nghiệm của Giáo Hội tiên khởi trong thời gian bị khủng hoảng: Vua Hêrôđê nổi giận, tung ra sự bách hại kinh hoàng các tín hữu, và Thánh Giacôbê Tông đồ đã bị giết chết. Và giờ đây Thánh Phêrô bị bắt. Cộng đoàn như rắn mất đầu, mọi người đều lo sợ cho mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, vào chính lúc bi thảm ấy, đã không có người nào trốn chạy, không người nào tìm cách cứu mình, không người nào bỏ rơi người khác, nhưng họ hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Họ đã tìm được sức mạnh từ lời cầu nguyện, và sự hiệp nhất mạnh hơn bất cứ đe dọa nào. Bản văn viết: ‘Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông’ (Cv 12, 5). Hiệp nhất là hoa trái của lời cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện cho phép Chúa Thánh Thần can thiệp, mở rộng lòng chúng ta ra đón nhận niềm hy vọng, thu ngắn những khoảng cách, và giữ chặt chúng ta với nhau trong những thời khắc gian truân(ĐTC Phanxicô, Bài giảng Lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, 29.6.2020).

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.