Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I-TN, 16-01-2021 (Mc 2, 13-17)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Lương y chữa lành”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần I-TN, 16-01-2021

Mc 2, 13-17

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Lương y chữa lành”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”

          Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 13-17) cho chúng ta biết rằng tình yêu chữa lành phát sinh từ Đức Kitô. Chúa Giêsu là Vị lương y tuyệt hảo, và Ngài không cần biện minh cho sự hiện diện của mình giữa những người bệnh. Sự hiện diện của Chúa giữa những người thu thuế và tội nhân là một ủy nhiệm và một sứ mệnh của lòng thương xót. Ngài được Chúa Cha sai đến để xoa dịu mọi thứ đau khổ. Ơn gọi cảm nghiệm lòng thương xót và sự trắc ẩn của Thiên Chúa được ban cho toàn thể Giáo Hội, và thách đố làm cho lòng thương xót của Chúa nhập thể (mặc lấy xác thịt, cụ thể) vào trong thế giới ngày nay (là thách đố) được gửi đến cho mỗi chúng ta.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn vào trái tim của tôi Chúa Giêsu và ân huệ lòng thương xót của Thiên Chúa mà Ngài mang vào cuộc sống mong manh, thường xuyên bị đổ vỡ và tự hủy hoại của tôi không?

–      Tôi có sẵn sàng làm cho trái tim từ bi của Thiên Chúa nhập thể vào trong thế giới đau khổ ngày hôm nay đang rất cần sự chữa lành và thương xót không?

–      Được Thiên Chúa chọn cho một nhiệm vụ đặc biệt có nghĩa là gì ? Làm thế nào mà Samuel truyền cảm hứng cho tôi làm một tiên tri ngoan ngoãn của Thiên Chúa?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa là biểu hiện đẹp nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đến với chúng con với đụng chạm chữa lành của Chúa. Chúa là Vị Lương y thần linh, giúp đỡ chúng con trong mọi khó khăn của chúng con. Xin chữa lành chúng con về tâm trí, thể xác và linh hồn, để khi đã được phục hồi hoàn toàn, chúng con có thể dâng lên Chúa lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Trong lập trường trắc ẩn của bạn đối với những người nghèo khổ và thiếu thốn, và đặc biệt đối với những “người bị ruồng bỏ”, hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ trong thế giới hôm nay.

–      Hãy cảm tạ Thiên Chúa về ơn bạn được gọi làm KTH nhờ Bí tích Rửa Tội và về ơn đặc sủng cụ thể mà bạn đã nhận được vì lợi ích của những người xung quanh bạn. Tối đa hóa những món quà tinh thần bạn đã nhận được vì lợi ích chung.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.