Lời Chúa Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 23-4-2022 Mc 16, 9-15  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bảo chúng ta đi công bố Tin Mừng”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 234-2022

Mc 16, 9-15

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bảo chúng ta đi công bố Tin Mừng

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

Tin Mừng hôm nay là một phần của một đơn vị văn chương rộng lớn hơn (Mc 16, 9-20) đặt chúng ta trước một danh sách hoặc một bảng tóm tắt các lần Chúa hiện ra :

(a) Chúa Giêsu hiện ra với Maria Mađalêna, nhưng các môn đệ không chấp nhận lời chứng của bà (Mc 16, 9-11);

(b) Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, nhưng những người khác không chấp nhận lời chứng của họ (Mc 16, 12-13);

(c) Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một, Người chỉ trích họ là thiếu đức tin và ra lệnh cho họ loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật (Mc 16, 14-18);

(d) Chúa Giêsu lên trời và tiếp tục hợp tác với các môn đệ (Mc 16, 19-20).

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 9-15) kết thúc tuần lễ Phục sinh là rất thích hợp, khi chuyển đến chúng ta sự ủy nhiệm truyền giáo của Chúa Phục Sinh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Các cuộc hiện ra sau khi sống lại của Chúa Giêsu với Maria Mađalêna và các môn đệ khác nhằm mục đích khơi dậy đức tin của họ và làm cho họ thành những người đưa tin về sự Phục Sinh. Sẽ có những phản ứng lúc đầu về sự không tin tưởng, nhưng thực tại mang lại niềm vui của biến cố Phục Sinh cuối cùng đã thắng thế.

Các nhà truyền giáo của Giáo Hội không có gì phải sợ, vì Chúa Phục Sinh sẽ ở với họ trong việc họ rao giảng Tin Mừng, và củng cố việc làm chứng Phục Sinh của họ bằng những dấu chỉ đặc biệt về sự hiện diện và quyền năng của Chúa Phục Sinh.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Maria Mađalêna, hai môn đệ đi đường Emmaus và mười một môn đệ : ai gặp khó khăn lớn nhất khi tin vào sự Phục Sinh ? Tại sao ? Tôi gắn bó chặt chẽ với ai?
Những dấu hiệu nào có thể thuyết phục mọi người về sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta ?
Tôi có sẵn sàng lưu ý đến ủy nhiệm truyền giáo của Chúa Phục Sinh : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” không ?
Tôi có sẵn sàng noi theo lập trường táo bạo của hai Tông đồ Phêrô và Gioan trong việc làm chứng về sự Phục sinh không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa Phục Sinh của chúng con, Chúa ban cho chúng con đức tin mà chúng con cần phải chia sẻ. Xin giúp chúng con tin rằng Niềm tin Phục Sinh mạnh hơn sự không tin của thế giới. Xin củng cố chúng con trong việc làm chứng Phục Sinh. Xin ban cho chúng con ân sủng mà chúng con cần để tuân theo ủy nhiệm truyền giáo của Chúa : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúng con tiếp tục hân hoan cử hành biến cố Phục Sinh trên cánh đồng bao la của lịch sử nhân loại. Chúng con yêu mến và tôn thờ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia !

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Bằng lời nói và hành động, tôi chia sẻ Tin Mừng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, đặc biệt là cho những người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Và tôi cầu nguyện cho những kẻ phạm tội ác vì tuyệt vọng, và cầu cho những nạn nhân.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.