Lời Chúa Lễ Thánh Matthia, Tông đồ, 14-5-2021 Ga 15, 9-17  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chọn Matthia làm Tông đồ của Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Lễ Thánh Matthia, Tông đồ, 14-5-2021

Ga 15, 9-17

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài chọn Matthia làm Tông đồ của Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu”

          Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta được nuôi dưỡng bằng các ơn phúc Phục sinh mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa Cha. Chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời yêu thương vâng phục ý muốn cứu độ của Thiên Chúa bằng cách bắt chước Chúa Giêsu, Người Con – Tôi tớ của Thiên Chúa. Ở mức độ phục vụ, chúng ta là ‘tôi tớ’, vì chúng ta đi theo con đường của người Tôi tớ Giavê. Phục vụ với tình yêu là việc đáng làm và đáng nói. Ở mức độ thân thiết, chúng ta không phải là ‘tôi tớ’ vì “vì tôi tớ không biết việc chủ làm” (Ga 15,15), nhưng chúng ta là “bạn hữu”. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, bảo chúng ta: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”.

          Tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta yêu nhau. Sự kiện Thiên Chúa yêu thương chúng ta đưa chúng ta vào một sự hiện hữu mới trong Chúa Giêsu, và sự kiện chúng ta không còn là nô lệ nữa, mà là bạn hữu, (hai sự kiện này) trao cho chúng ta khả năng tuân theo lệnh của Chúa Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Tình yêu Kitô giáo, hơn nữa, liên quan đến một sự ủy nhiệm ra đi và sinh hoa trái tồn tại lâu dài. Được gắn liền với cây nho ban sự sống là Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được thúc đẩy đi đến tận cùng trái đất, loan báo Tin Mừng và mang lại những hoa trái là sự hoán cải và đức tin.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu là gì, xét theo mức độ thân thiết và mức độ phục vụ?

–      Tôi có nỗ lực đi ra nói về Chúa cho người khác và mang về hoa trái tồn tại lâu dài không?

–      Tôi có hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn mọi người không?

–      Tôi có để cho Chúa tự do hành động trong các hành vi phân định mà tôi thực hiện mỗi ngày không?

–      Tôi có cầu xin sự giúp đỡ hướng dẫn của Chúa khi đưa ra những quyết định có tác động đến cộng đoàn của tôi và những người xung quanh tôi không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Thiên Chúa là Cha, Cha đã kêu gọi Thánh Matthia chia sẻ sứ mệnh của các tông đồ. Nhờ lời thánh nhân cầu thay, nguyện giúp, xin cho chúng con vui mừng nhận được tình yêu mà Cha chia sẻ cho chúng con; và xin cho chúng con được kể vào số những người Cha chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Đấng hằng sống hằng trị với Cha và với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở, muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Họ rút thăm, thăm trúng ông Mátthia: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi lắng lòng trước Chúa Thánh Thể, để đào sâu tinh thần lắng nghe và thân thiết của tôi với Vị Tôn Sư Thần Linh là Chúa Giêsu.

–      Nhìn xung quanh và xem làm thế nào tôi có thể chia sẻ niềm vui Tin Mừng với những người xung quanh tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.