Lời Chúa Lễ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, 15-8-2023 Lc 1, 39-56 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Maria của Ngài được đưa về trời cả hồn lẫn xác” 

LECTIO DIVINA

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, 15-8-2023

Lc 1, 39-56

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Mẹ Maria của Ngài được đưa về trời cả hồn lẫn xác 

1.LECTIO

Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em

Lễ Đức Maria hồn xác về trời hôm nay tôn vinh hoa trái sự hy sinh vượt qua của Chúa Kitô. Hoa trái đó là cuộc sống vĩnh cửu và niềm hoan lạc trong nước Thiên Chúa. Cuộc sống vĩnh cửu và niềm hoan lạc này được ban cách sung mãn cho Mẹ Maria của Chúa. Mẹ Maria diễm phúc chỉ cho ta thấy định mệnh vinh quang của chúng ta i Thiên Chúa.

Sự lên trời của Đức Maria là một dấu chỉ mạnh mẽ cho thấy rằng khi chúng ta kết hợp mật thiết và đáp ứng đầy đủ với Chúa Kitô, Mầu nhiệm Vượt qua được khai hoa kết trái. Tương tự như vậy, trong lời kinh Magnificat của mình (x. Lc 1, 39-56), Đức Maria mời chúng ta ca ngợi Chúa vì những điều vĩ đại Chúa đã làm cho Mẹ, và Mẹ cũng mời chúng ta cùng Mẹ công bố chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa, chiến thắng mà Mẹ là người đã nhận đầy đủ trước. Với Mẹ Maria được đưa về trời, chúng ta tôn vinh Chúa !

2.MEDITATIO
Đức Maria tham gia thế nào vào sự hy sinh vượt qua của Chúa Kitô, vào biến cố chiến thắng của những “hoa trái đầu tiên của những người đã yên nghỉ” ?
Tôi tham gia thế nào vào các biến cố cứu độ này, với tư cách cá nhân và với tư cách một cộng đoàn ?
Ý nghĩa việc lên trời của Đức Maria diễm phúc ảnh hưởng thế nào đến cá nhân tôi ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Cha mến yêu, trong việc Đức Maria hồn xác về trời, chúng con nhìn thấy vẻ đẹp và số phận vinh quang của chúng con trong Chúa Kitô. Đức Trinh Nữ diễm phúc còn là một gương mẫu về sự tham dự mật thiết vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, đã sống lại từ cõi chết và trở thành “hoa quả đầu mùa của những kẻ đã yên giấc”. Mẹ là người lãnh nhận những ‘hoa quả’ của sự cứu chuộc để làm gương. Xin dạy chúng con nhậy bén với ân sủng. Xin cho chúng con có thể thực sự cảm nghiệm sức mạnh của sự phục sinh và thưởng thức những “hoa quả đầu mùa” của ơn cứu chuộc. Hợp nhất với Mẹ Maria lên trời, chúng con tôn vinh Chúa và hỉ hoan trong sự tốt lành của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường

5.ACTIO
Xin Đức Maria, hồn xác về trời, cầu bầu cho chúng ta khi chúng ta nỗ lực truyền bá những “hoa quả đầu mùa” của sự cứu chuộc của Đức Kitô cho nhân loại bị chia cắt trong xã hội hiện đại của chúng ta.
Bằng sự ưu tiên lựa chọn dành cho người nghèo và người dễ bị tổn thương, tôi để cho người ngày nay có cái nhìn thoáng qua về định mệnh vinh quang của chúng ta trên thiên đàng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.