Lời Chúa Lễ Các Thánh Martha, Maria và Lazarô , 29-7-2022 Ga 11, 19-27 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Lời hằng sống và là sự sống vĩnh cửu”

LECTIO DIVINA

Các Thánh Martha, Maria và Lazarô , 29-7-2022

Ga 11, 1927

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Lời hằng sống và là sự sống vĩnh cửu

1.LECTIO

“Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 11, 19-27) nói về chiến thắng của sự sống trên sự chết. Việc làm cho Lazarô chỗi dậy từ huyệt mộ là một “dấu chỉ” mạc khải căn tính thiên sai và thần linh của Chúa Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống. Trọng tâm thần học của trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm ở các câu 25-26 : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”. Martha, chị gái của Lazarô quá cố, đã đáp ứng đầy đủ những lời của Chúa Giêsu, nên tuyên bố : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Trước đây là một bà chủ nhà quá lo lắng, không có thời gian và thời giờ rảnh rỗi để đón tiếp Chúa Giêsu trong lời mang lại sự sống của Ngài, hôm nay Martha đã tiến bộ sâu xa trong tư cách làm môn đệ của Chúa. Giai thoại hôm nay cho thấy Martha như đang lắng nghe những lời của Chúa Giêsu và đáp lại với trọn niềm tin vào lời đề nghị của Chúa Kitô về cuộc sống đời đời.

2.MEDITATIO
Tôi có hiếu khách không ? Tại sao có, hay tại sao không ? Tôi là Martha theo những cách nào ? Tôi là Maria theo những cách nào ?
Việc tôi làm môn đệ của Đức Kitô có được đặc trưng bởi sự tiếp thu và thật sự lắng nghe lời Chúa không ?
Phản ứng của tôi trước sự bảo đảm trung thành của Chúa Kitô: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25) có giống như của Martha, chị của Lazarô không ?
Tôi có sẵn sàng trở thành một “dấu chỉ” về sự phục sinh trong các tình huống liên quan đến sự chết của thế giới bị thương tổn ngày nay không ?
3.ORATIO

Lạy Cha, Con của Cha đã tôn vinh Thánh Martha bằng cách đến nhà thánh nữ, với tư cách là một người khách. Trong căn nhà Bêtania ấy, Thánh Martha đã rộng lượng tiếp đãi Con của Cha, Thánh Maria đã ngoan ngoãn lắng nghe lời Ngài, còn Thánh Lazarô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự chết. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của 3 vị thánh, xin cho chúng con biết phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em của chúng con và được Cha đón nhận vào thiên đàng, ngôi nhà thực sự của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở, muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Thầy là sự sống lại và là sự sống… Chị có tin thế không ?

5.ACTIO

Tôi thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của tôi với sự hiến dâng chính mình và với tinh thần yêu thương rút ra từ tình yêu của Chúa Giêsu.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.