Lời Chúa Chúa Nhật XVIII-TN_C, 31-7-2022 Lc 12, 13-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng Thiết Yếu”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XVIII-TN_C, 31-7-2022

Lc 12, 13-21

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Đấng Thiết Yếu

1.LECTIO

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho lời thỉnh cầu của người kia : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi” (Lc 12, 13), đã cho thấy Chúa thực sự là một Bậc Thầy xuất sắc và khôn ngoan. Không để mình bị lôi vào vụ kiện tụng, Chúa phủ nhận bất kỳ quyền tài phán nào về việc phân chia tài sản thừa kế: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” (Lc 12, 14). Rồi Chúa quay sang đám đông, cảnh báo họ về cạm bẫy của tài sản trần gian: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12, 15). Vị Tôn Sư Thần Linh muốn chỉ cho các môn đệ và những người sẽ là tín hữu của mình cách thức đích thực và hiệu quả để xử sự với tài sản trần thế. Chúa kể dụ ngôn về người giàu có mà ngu ngốc vì chỉ lo tích trữ. Người này háo hức mong chờ một cuộc sống dư dả và an nhàn, mà không hề hay biết rằng mình sẽ chết ngay trong đêm hôm đó.

Trong bối cảnh cuộc hành trình vượt qua của Chúa Giêsu lên Giêrusalem và mầu nhiệm cứu độ vượt qua mà các môn đệ được mời gọi chia sẻ với Chúa, lời cảnh báo của Vị Tôn Sư Thần Linh về sự ám ảnh gắn bó với của cải vật chất và lời khuyên nhủ của Ngài về việc tìm kiếm của cải quan trọng thực sự đối với Thiên Chúa, đã là một thách thức cho chúng ta ngày hôm nay. Những người theo Đức Kitô được kêu gọi tập trung vào điều thiết yếu, là cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và bám víu vào con người của Đức Kitô, Đấng Thiện Hảo tuyệt đối. Thật vậy, việc tập trung vào Đức Kitô, “Đấng Thiết Yếu” và tìm kiếm Ngài như Kho Báu tối thượng sẽ củng cố các môn đệ để họ tham dự trọn vẹn vào vận mệnh vượt qua trao ban sự sống của Ngài.

2.MEDITATIO
Tôi xử trí thế nào với của cải vật chất và tài sản trần gian ? Xử trí một cách ám ảnh, hay với tự do và khôn ngoan đích thực ?
Tôi có nhận thức sâu sắc rằng Đức Kitô mi là Đấng Thiết Yếu không ? Nhận thức này ảnh hưởng thế nào đến các lựa chọn và hành động hàng ngày của tôi ?
3.ORATIO

Lạy Cha mến yêu, nguồn mạch sự thiện hảo, ân huệ lớn nhất của Cha dành cho chúng con là Chúa Giêsu, Con của Cha. Ngài là “Đấng Thiết Yếu” và điều thiện hảo tối thượng. Ngài dạy chúng con tín thác vào sự quan phòng của Cha. Xin đổ đầy chúng con bằng sự quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo và người thiếu thốn. Xin giúp chúng con chia sẻ những phúc lành chúng con đã nhận lãnh từ Cha. Xin đừng để lòng tham hủy hoại các ưu tiên của chúng con và làm hư hỏng các trách nhiệm của chúng con đối với người lân cận. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu. Ngài dẫn đưa chúng con đến sự phong phú của định mệnh vượt qua của chúng con. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu

5.ACTIO

Tôi cảm ơn Chúa về những ân phúc tôi đã nhận được từ Ngài. Kế đến, tôi xin Chúa gợi ý cho tôi biết cách chia sẻ cho người khác những tài sản mà tôi đã nhận được từ Thiên Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.