Lời Chúa Chúa Nhật XIV-TN_C, 03-7-2022 Lc 10, 1-12.17-20 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta làm người trao ban bình an”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XIV-TN_C, 03-7-2022

Lc 10, 1-12.17-20

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta làm người trao ban bình an

1.LECTIO

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy

Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 10,1-12, 17-20) cho chúng ta biết về sứ mạng của bảy mươi hai môn đệ được kêu gọi trở thành những người trao ban bình an. Sự bình an mà họ được sai đi để trao ban đến từ tình yêu hy sinh của Đức Kitô, và đó là sự bình an thực sự phát ra từ bên trong tâm hồn. Sứ mệnh trao ban bình an của các môn đệ Đức Kitô có tính cách phổ quát. Theo tường thuật của thánh Luca, chúng ta thấy : “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến” (Lc 10, 1). Con số bảy mươi hai có một giá trị biểu tượng. Trong tâm trí của Luca và những người đương thời với Luca, con số đó tiêu biểu cho số lượng các quốc gia trên thế giới. Do đó, việc phái đi nhiều môn đệ có nghĩa là sứ điệp về sự xuất hiện của Chúa Giêsu và sự khai mở vương quốc của Ngài phải đạt đến tận cùng trái đất.

Thánh sử Luca diễn tả tầm quan trọng của nhiệm vụ truyền giáo của bảy mươi hai môn đệ bằng những lời “lúa chín đầy đồng, như chúng ta có thể thấy từ lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về (Lc 10, 2). Lúa chín đầy đồng ám chỉ đến công việc truyền giáo rộng lớn mà những người theo Đức Kitô cần phải thực hiện vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Thật vậy, nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng bình an cho nhân loại đòi hỏi sự hy sinh quên mình của các “thợ gặt” tông đồ, những người gặt hái lúa chín đầy đồng là những người được cứu chuộc cho vào kho chứa là nước Thiên Chúa.

Hơn nữa, lời tường thuật của Luca về việc sai đi sứ mệnh còn nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, các môn đệ phải di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát, không chào hỏi ai dọc đường, và không để mình bị nhụt chí bởi những người từ chối đón tiếp mình. Có một phẩm chất thúc ép và sự kiên quyết trong nhiệm vụ công bố Triều đại Thiên Chúa và truyền bá sứ điệp bình an. Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi không được bắt chuyện dọc đường cũng như không được tự cho phép mình xao lãng hoặc dính vào những chuyện nhỏ mọn lặt vặt, nhưng đúng hơn, phải tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khi cảm nghiệm sự dễ bị tổn thương của chính mình và sự thù địch của dân chúng. Thật vậy, thời kỳ cứu độ đã đến. Nước Thiên Chúa đang ở trong tầm tay. Sứ mệnh của các môn đệ Đức Kitô thật khẩn cấp và họ phải tiếp tục di chuyển.

Trọng tâm của việc công bố truyền giáo của các môn đệ Đức Kitô là Nước Thiên Chúa. Harold Buetow nhận xét: “Phẩm chất đặc trưng của nước Thiên Chúa, như được mô tả trong phần trích Isaia hôm nay, là Bình An (shalom) trong tiếng Do Thái; salaam trong các ngôn ngữ Á-Phi (Semitic) khác. Từ đẹp đẽ này không thể dịch được, nhưng bình an là đặc tính chủ đạo của nước đó – cũng là sự hài hòa, niềm vui, hạnh phúc theo mọi nghĩa và sự thịnh vượng… Bình an, trong phân tích cuối cùng, có nghĩa là hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa”.

Vì vậy, lý do thật sự để vui mừng là điều này: có sự bình an của Đức Kitô ở trong chúng ta và chúng ta đã thực hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta chắc chắn có được gia tài trên trời. Các môn đệ của Chúa Giêsu được sai đi công bố nước Thiên Chúa và ân huệ bình an của nước đó ý thức rằng Thiên Chúa, Đấng gặt hái “mùa màng” qua hoạt động truyền giáo của các môn đệ, là phần thưởng đích thực và nền tảng của họ. Trong nhiệm vụ truyền giáo với tư cách là những người trao ban bình an của Tin Mừng, các môn đệ thi hành sứ mệnh cảm nghiệm được sự bảo đảm của Chúa: “Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20).

2.MEDITATIO
Tôi lưu ý thế nào đến lời kêu gọi sau đây của Chúa Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2) ?
Là môn đệ của Đức Kitô trong sứ mệnh truyền giáo, tôi có kiên quyết và dứt khoát trong việc loan báo Nước Thiên Chúa và sứ điệp bình an của nước đó không ?
Tôi có đi rao giảng cách nhẹ nhàng, thanh thoát hay tôi bị cản trở bởi những chồng chất nặng nề ? Tôi bị phân tâm hay biết tập trung ? Tôi có thực sự là người mang lại bình an không ? Sứ mệnh rao giảng của tôi có mang lại bình an cho những người khác không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn đáp lại lời kêu gọi của Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Khi chúng con cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt hơn để thu hoạch mùa màng nhân loại, xin giúp chúng con cũng trở thành những thợ gặt hiến dâng chính mình trong mùa gặt tâm linh đó.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn đáp lại sự ủy thác của Chúa: “Anh em hãy ra đi… Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy”. Xin biến chúng con thành những khí cụ bình an của Chúa. Ước gì sự bình an mà Chúa đã ban tặng cho chúng con như một ân huệ Phục sinh, sẽ ở lại với những người chúng con phải chúc lành cho.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn đáp lại lời mời của Chúa: “Hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Xin đừng để những kết quả đáng thất vọng đè bẹp chúng con, cũng đừng để những thành tựu đáng khích lệ làm chúng con tự mãn. Chớ gì chúng con thực sự vui mừng trong bình an của Chúa và trong sự tin chắc rằng sau khi đã thi hành ý muốn cứu độ của Chúa, tên của chúng con được ghi trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’

5.ACTIO

Bằng những hành động bác ái Kitô giáo và lập trường bất bạo động, tôi là người mang bình an đặc biệt vào các tình huống bạo lực và xung đột ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.