Lời Chúa Chúa Nhật XIII-TN_C, 26-6-2022 Lc 9, 51-62  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi ta triệt để làm môn đệ Ngài”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XIII-TN_C, 26-6-2022

Lc 9, 51-62

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi ta triệt để làm môn đệ Ngài

1.LECTIO

Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 51-62) về việc làm môn đệ triệt để gồm hai đoạn: việc Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem với kết quả là kinh nghiệm của Chúa về sự không hiếu khách của người Samaria (cc. 51-56) và những gian khổ của việc kêu gọi tông đồ (cc. 57-62). Thánh sử Luca trình bày lời kêu gọi trở thành môn đệ triệt để trong bối cảnh cuộc hành trình có tính quyết định của Chúa Giêsu đối với định mệnh vượt qua của Ngài. Đoạn Tin Mừng bắt đầu với câu 51 đoạn 9, là một bước ngoặt trong tường thuật của Luca: “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem”.

Do đó, thánh sử Luca đã phác họa một bức chân dung hấp dẫn của Chúa Giêsu là Người Con trung thành và cương quyết, Người đã dùng lời nói và việc làm, dạy cho biết con đường dẫn đến sự sống đời đời với Thiên Chúa. Làm môn đệ Đức Kitô có nghĩa là kiên quyết theo Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem hướng tới sự hoàn tất nỗi đau khổ vượt qua và cuối cùng là sự Ngài được tôn vinh. Việc theo Đức Kitô đòi hỏi sự tham gia hoàn toàn vào hành trình vượt qua của Ngài là cái chết trên thập giá và vinh quang trao ban sự sống. Trong bối cảnh cuộc hành trình vượt qua lên Giêrusalem, ý nghĩa và thách đố của việc làm môn đ Đức Kitô được mô tả một cách mạnh mẽ.

Thật vậy, việc làm môn đệ Đức Kitô đòi phải cam kết triệt để và kiên quyết cũng như không thỏa hiệp về mục đích đối với những ai được gọi là môn đệ. Việc làm môn đệ Đức Kitô dẫn đến tự do tinh thần và niềm vui nội tâm, đến ý thức về sự toàn vẹn và hạnh phúc. Sự vâng phục hoàn toàn của chúng ta đối với Đức Kitô trong tư cách chúng ta là những môn đệ chân chính của Ngài sẽ dẫn đến sự an toàn thực sự, sự đáp ứng vô điều kiện của chúng ta đối với sự sống đời đời, và sự tận tâm hết lòng của chúng ta đối với sự chiến thắng của vương quốc Thiên Chúa.

2.MEDITATIO
Tôi có sẵn sàng kiên quyết theo Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem không ?
Tôi có sẵn sàng trả giá cho việc làm môn đệ không ?
Tôi có dấn mình vào con đường lên Giêrusalem với bình an nội tâm và vui mừng nhờ biết rằng Chúa Giêsu hướng dẫn các bước đi của tôi đến mục tiêu trên trời không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con trở nên môn đệ triệt để của Chúa. Chúa mời chúng con đi với Chúa lên Giêrusalem và chia sẻ định mệnh vượt qua là cái chết và sự sống lại của Chúa. Xin giúp chúng con chấp nhận cái giá phải trả của việc làm môn đệ Chúa. Ước gì chúng con nhìn nhận Chúa trên tất cả mọi sự. Xin cho chúng con chú ý đến lời cảnh giác của Chúa :Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. Xin giúp chúng con trung thành với Chúa và kiên trì trên con đường đến Giêrusalem. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa. Chúng con cảm tạ và tôn thờ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho sự gia tăng và kiên trì của các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Giáo Hội.
Tôi biến ân huệ quý báu là ơn gọi Kitô hữu mà tôi đã lãnh nhận, thành một sự phục vụ có ý nghĩa cho cộng đoàn, đặc biệt là những người nghèo, người đau ốm và những người thiếu thốn trong xã hội ngày nay.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.