Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh_C, 22-5-2022 Ga 14, 23-29 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sống trong Thánh Thần”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật VI Phục Sinh_C, 22-5-2022

Ga 14, 23-29

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sống trong Thánh Thần

1.LECTIO

Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em

Chúa Giêsu Kitô, với tư cách là Chúa Phục Sinh được tôn vinh, tiếp tục sống trong thực tại ở đây và lúc này của Giáo hội, như một sự hiện diện “mới”. Thật vậy, bài đọc Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 23-29) là một sự chuẩn bị thích hợp cho lễ Chúa Thăng Thiên sắp tới, vì nó nói lên tình yêu của Chúa Kitô và sự hiện diện mãi mãi của Ngài qua Chúa Thánh Thần. Là một phần của Diễn từ Ly Biệt của Chúa Giêsu, đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả việc Ngài trở về bên Chúa Cha và việc sai phái Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần bảo đảm rằng những lời của Chúa Giêsu sẽ tồn tại và sinh hoa kết trái dồi dào trong đời sống của các môn đệ.

Lời Tin Mừng được công bố hôm nay nhấn mạnh bản chất di chúc tình yêu của Chúa Kitô, mà chúng ta đã suy ngẫm trong phụng vụ Chúa Nhật tuần trước (Ga 13, 31-33a, 34-35). Thánh sử Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy”(Ga 15, 23-24). Chúa Giêsu nói về tình yêu, nhân đức chủ chốt của Kitô hữu, và liên kết điều đó với việc sống trung thực với lời của Ngài. Yêu mến Chúa và giữ lời Ngài đều là một, vì Ngài chẳng phải là Lời của Thiên Chúa sao ? Hơn nữa, tiếp nhận lời của Ngài là tiếp nhận Chúa Cha và Chúa Con, vì việc tuân theo lời Chúa làm chứng cho sự thực về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thật vậy, phẩm chất cụ thể của tình yêu Kitô giáo là sự hiệp thông và cư ngụ mật thiết của Chúa Cha và Chúa Con với các môn đệ.

Việc tuân giữ Lời Chúa, với kết quả là sự hiệp thông trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, được thực hiện khi Chúa Thánh Thần đến trong lòng các môn đệ của Đức Kitô. Đó là lý do tại sao Thầy Giêsu, trong bài Diễn từ Ly Biệt của mình, đã đưa ra lời hứa đáng kinh ngạc này: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26). Những người biên tập Bộ Kinh thánh Giêrusalem nhận xét: “Thay cho Đức Kitô đã ra đi, người tín hữu sẽ có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là người bảo vệ, người cầu thay nơi Chúa Cha, và tiếng nói của Ngài được nghe trong tâm lòng con người. Ngài là Thần Chân Lý, dẫn dắt con người đến sự thật toàn vẹn, dạy cho họ hiểu mầu nhiệm Đức Kitô, là sự hoàn tất kinh thánh, và hiểu ý nghĩa của lời nói, hành động và dấu chỉ của Đức Kitô, mà cho đến nay, vẫn còn mờ mịt đối với các môn đệ”.

Kế đến, Vị Tôn Sư Thần Linh liên kết sự đến đã được hứa của Chúa Thánh Thần với một lời chúc bình an: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14, 27-28). “SHALOM!” “BÌNH AN!” Lời chào và lời tạm biệt theo phong tục của người Do Thái này gợi lên niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự giải thoát được Đấng Mêsia mang lại. Trước thềm Lễ Vượt Qua cuối cùng trong đời mình, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ sự chúc phúc hoàn hảo và phép lành vĩnh biệt. Sự bình an mà Chúa Giêsu để lại cho họ là sự thanh thản và hòa hợp thiêng liêng do sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và ý muốn cứu độ của Ngài.

Hơn nữa, việc Chúa Giêsu ra đi được liên kết với một lời kêu gọi vui mừng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy (Ga 14, 28). Những ai thực sự yêu mến Chúa Giêsu sẽ cảm nghiệm rằng việc Chúa Giêsu “trở về” vào trong cung lòng Chúa Cha là một lý do để vui mừng. Sự Đức Kitô trở về bên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, với sứ mệnh cứu độ đã hoàn thành, là một khoảnh khắc vinh quang và là suối nguồn mừng vui cho các môn đệ của Ngài.

2.MEDITATIO
Tôi có tin rằng tôi thuộc về một “cộng đoàn đầy Thần Khí”, nơi Chúa Thánh Thần dạy dỗ và nhắc nhở tôi nhớ lời dạy và sự khôn ngoan của Chúa Phục Sinh, và làm cho Chúa Phục Sinh hiện diện trọn vẹn với tôi không ?
Tình yêu của tôi dành cho Chúa Giêsu có đủ mạnh để tôi có thể hành động theo lời của Ngài không ?
Tôi phải làm gì với phúc lành “bình an” mà Vị Tôn Sư Thần Linh ban cho tôi ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Phục Sinh, khi chuẩn bị về với Chúa Cha, Chúa đã hứa ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, là ân huệ Phục sinh của Chúa. Thần trí khôn ngoan đánh thức trái tim chúng con “Hãy trỗi dậy ! Hỡi đoàn dân Phục sinh ! Hãy trỗi dậy ! Hãy can đảm lên ! ” Xin giúp chúng con nhạy bén với Chúa Thánh Thần, Đấng dạy chúng con mọi điều và nhắc nhở chúng con về tất cả những gì Chúa đã nói với chúng con. Xin cho chúng con sống trong bình an của Chúa, và xin biến chúng con nên những kênh mương của bình an của Chúa trong thế giới ngày nay đang khao khát đón nhận Tin Mừng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em

5.ACTIO

Hôm nay, sau khi cầu xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi mang bình an của Đức Kitô đến cho một người hoặc cho hoàn cảnh và cộng đoàn nào đó của con người đang cần sự bình an đó.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.