Lời Chúa CHÚA NHẬT V MÙA CHAY_Năm A, 26-3-2023 Ga 11, 1-45 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Sống Lại và là sự Sống”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY_Năm A, 263-2023

Ga 11, 1-45

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là sự Sống Lại và là sự Sống

1.LECTIO

Ta là sự sống lại và là sự sống

Vào Chúa Nhật thứ năm của Mùa Chay, khi Giáo Hội cử hành cuộc khảo hạch lần thứ ba đối với các dự tòng “được tuyển chọn”, lời tường thuật mạnh mẽ và mãnh liệt về việc làm cho La-da-rô sống lại (Ga 11, 1-45) được công bố trong cộng đoàn phụng vụ đang hành trình hướng tới Tam Nhật Vượt Qua. Trong bối cảnh tác giả Tin Mừng Gioan nỗ lực trình bày một loạt các hành động kỳ diệu của Chúa Giêsu như là những “dấu chỉ” về vinh quang vượt qua sắp tới của Ngài, thì “dấu chỉ thứ bảy” về việc phục sinh La-da-rô – dấu chỉ cuối cùng trong loạt các dấu chỉ – là dấu chỉ lớn nhất. Dấu chỉ này chứng tỏ rằng Chúa Cha đã trao quyền trên sự sống và sự chết cho Con của Ngài là Chúa Giêsu.

Quyền năng được Chúa Giêsu biểu lộ tại tiệc cưới Cana, nơi Ngài biến nước thành rượu (“dấu chỉ đầu tiên”: Ga 2, 1-11) ; việc chữa khỏi bệnh cho con trai của một sĩ quan cận vệ của nhà vua, đứa con bị ốm tại Ca-phác-na-um (“dấu chỉ thứ hai”: Ga 4, 43-54); việc chữa lành người bại liệt tại hồ Bét-sai-đa (“dấu chỉ thứ ba”: Ga 5, 1-15) ; việc hoá bánh ra nhiều bên bờ hồ Galilê (“dấu chỉ thứ tư”: Ga 6, 1-15) ; quyền năng đi trên mặt nước và dẹp yên những con sóng dữ của một cơn bão xảy ra vào một buổi tối trên biển Ga-li-lê (“dấu chỉ thứ năm”: Ga 6, 16-21) ; sự chữa lành cho người mù bẩm sinh tại hồ Si-lô-ác (“dấu chỉ thứ sáu”: Ga 9, 1-34) ; và trên hết, việc phục sinh một người đã chết, Ladarô, có thân xác đang phân hủy trong một ngôi mộ ở Bêtania (Ga 11, 1-45) : tất cả được điều hướng để phục vụ “dấu chỉ vượt qua” tối thượng và triệt để là chiến thắng của Đức Kitô trên những hoàn cảnh liên quan đến cái chết, nhờ biến cố cứu độ là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa.

Việc làm cho La-da-rô sống lại không chỉ báo trước cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, mà còn cho thấy sự phục sinh vượt qua của môn đệ Đức Kitô. Tiến trình năng động tràn đầy ân sủng này nhằm hướng tới sự sống sung mãn đã được ban cho một động lực mạnh mẽ nơi Bí tích Rửa Tội, trong đó người tín hữu chết cho tội lỗi và sống lại vào cuộc sống mới trong Đức Kitô. Nhờ Bí tích Rửa Tội, người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội được ban cho sức mạnh để sống một đời sống ân sủng và hành động dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để thực hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Sau khi được tái sinh vào một đời sống mới và là một tạo vật mới, người được rửa tội không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại cho mọi người. Thật vậy, nhờ một cuộc biến đổi vượt qua và với việc sống một đời sống thánh thiện trong Thánh Thần, các Kitô hữu trong thế giới ngày nay trở thành một “dấu chỉ” mạnh mẽ liên quan đến chân lý trong khẳng định của Đức Kitô : “Ta là sự sống lại và là sự sống… ai sống và tin vào Ta sẽ không chết bao giờ” (Ga 11, 25-26a).

2.MEDITATIO  
Đâu là đáp ứng của tôi đối với sự bảo đảm trong lời cam kết của Đức Kitô: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25) ? Tôi có tin rằng trong Đức Kitô, tôi sẽ thấy sự khải hoàn vượt qua của sự sống và vinh quang của Thiên Chúa không ?
Tôi có nuôi dưỡng những “hạt giống của Thánh Thần” như những “hạt giống của sự sống” không ? Tôi có đáp ứng với Chúa Thánh Thần ở trong tôi như nguyên lý làm cho tôi sống sự sống của Đức Kitô trong “lúc này và ở đây” và sẽ nâng thân xác phải chết của tôi lên đến sự sống đời đời không ?
3.ORATIO  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho La-da-rô sống lại như một dấu hiệu cho thấy Chúa đã đến để ban sự sống tròn đầy cho chúng con. Xin giải cứu khỏi sự chết, tất cả những ai tìm kiếm sự sống nơi Chúa, và xin giải phóng chúng con khỏi sự dữ và tội lỗi. Nhờ Thánh Thần của Chúa, xin đổ tràn sự sống cho chúng con ; xin ban cho chúng con lòng tin, niềm hy vọng và tình yêu để chúng con có thể luôn sống với Chúa và đến chia sẻ vinh quang phục sinh của Chúa, vì Chúa là Chúa muôn đời, muôn kiếp. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

5.ACTIO  

Với sự can đảm làm chứng và bằng những hành động bác ái của tôi, tôi cố gắng cổ võ sự sống và quyền năng của Đức Kitô ở nơi có đau khổ và buồn sầu, bạo lực và hận thù, tội lỗi và chết chóc.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.