Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay_B, 07-3-2021 Ga 2, 13-25 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đền thờ đích thực”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật III Mùa Chay_B, 07-3-2021

Ga 2, 13-25

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là Đền thờ đích thực”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”

          Nguyên tắc cơ bản liên quan đến khái niệm đích thực về “đền thờ” được nêu rõ trong Tin Mừng Gioan. Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem (Ga 2,13-25), thánh sử Gioan trình bày “đền thờ thân thể Chúa Kitô”đền thờ đích thực. Sự kiện thanh tẩy đền thờ Giêrusalem có lẽ xảy ra vào cuối cuộc đời của Chúa Giêsu, như các tác giả nhất lãm Matthêu, Marcô và Luca đã chỉ ra, (sự kiện đó được coi) như một dấu hiệu cuối cùng dẫn đến việc Chúa bị kết án.

          Việc thanh tẩy đền thờ là một hành động có tính cách tiên tri như một dấu hiệu cho thấy thời thiên sai đang đến. Trong Kinh thánh, đền thờ là dấu chỉ về sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa ở giữa dân của Ngài. Vì vậy, khi thánh sử Gioan miêu tả Chúa Giêsu mạnh mẽ xua đuổi những người buôn bán ra khỏi khu vực đền thờ, xô đổ tiền bạc của những người đổi tiền và lật nhào bàn ghế của họ, rồi tố cáo những người bán chim bồ câu đã biến nhà của Cha Ngài thành cái chợ, thì Chúa đang truyền đạt một sự thực rằng kỷ nguyên của “đền thờ mới” đã đến. Tuy nhiên, những người lãnh đạo của đền thờ Giêrusalem đã bỏ qua giá trị biểu tượng của dấu hiệu hành động của Chúa Giêsu. Các môn đệ của Chúa Giêsu, sau này, khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, sẽ hiểu việc thanh tẩy đền thờ theo ánh sáng của Thánh vịnh 69, 10: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân” và của Dacaria 14, 21: “Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa”.

          Đáp lại thắc mắc có vẻ thách thức của các nhà chức trách Do Thái, “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Chúa Giêsu đã đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Các nhà lãnh đạo Do Thái, những người hiểu lầm mạc khải khó hiểu trong tuyên bố của Chúa Giêsu, đã cho rằng Chúa đang nói ra một lời đe dọa đầy bạo lực chống lại đền thờ Giêrusalem tráng lệ mà Hêrôđê đã bắt đầu xây dựng vào năm 20 Trước Công Nguyên và được xây dựng trong 46 năm. Hiểu theo nghĩa đen, thì câu nói của Chúa Giêsu là vô lý. Nhưng thánh sử Gioan nói rõ: đền thờ mới là thân thể phục sinh của Đức Kitô. Chúa Giêsu nói về “đền thờ là thân thể Ngài,” và khi Chúa sống lại từ kẻ chết, các môn đệ của Ngài đã nhớ rằng Chúa đã nói điều này rồi. Họ tin Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói. Thật vậy, “dấu hiệu” chính biện minh cho hành động của Chúa Giêsu và ban quyền cho Ngài, chính là sự phục sinh của Ngài. Đó là dấu chỉ tối thượng cho thấy Ngài thực sự là Con Thiên Chúa.

          Dấu chỉ đền thờ là Đức Kitô đòi hỏi một sự đáp trả tuyệt đối của tín thác, của đức tin và của cam kết nơi mọi Kitô hữu là thành phần của đền thờ là Giáo hội. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy đánh giá sâu sắc hơn rằng chúng ta là “những viên đá sống”. Chúng ta hãy để cho ân sủng của Thiên Chúa sáp nhập chúng ta mật thiết hơn vào Đức Kitô và vào đền thờ là Giáo Hội.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có nhậy bén với những “dấu chỉ” cho thấy Chúa Giêsu liên tục làm việc cho đền thờ của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh không?

–      Tôi có tin rằng Đức Kitô ở với tôi và tiếp tục sống trong Hội Thánh không?

–      Tôi làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng và sùng kính đối với “những viên đá sống” tạo nên đền thờ mới của Thiên Chúa?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đền thờ đích thực. Chúng con là những viên đá sống và nhờ sức mạnh của Chúa, chúng con được xây dựng dựa trên Chúa, là đá góc. Chúa ở với chúng con và chúng con ở trong Chúa. Xin ban cho chúng con ơn biết tôn trọng tất cả “những viên đá sống” tạo nên đền thờ mới của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con quan tâm đặc biệt đến những người mỏng manh và dễ bị tổn thương. Xin cho sự thờ phượng đích thực được Hội Thánh là dân Thiên Chúa dâng lên Chúa. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi nhớ để thi hành lời này của Thánh Phaolô: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em và Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em… Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1 Cr 6, 19-20).

–      Tôi cảm tạ Chúa về Hội Thánh sống động, là cộng đoàn các tín hữu, và tôi nhìn nhận tầm quan trọng của việc xây dựng nhà thờ trong mối quan hệ với Hội Thánh sống động.

–      Tôi đóng góp một phần thời gian và tài sản của tôi cho việc bảo quản nhà thờ giáo xứ của tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.