Lời Chúa Chúa Nhật CHÚA THĂNG THIÊN_C, 29-5-2022 Lc 24, 46-53 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến chúng ta nên những chứng nhân của Ngài đến tận cùng trái đất”

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật CHÚA THĂNG THIÊN_C, 29-5-2022

Lc 24, 46-53

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài biến chúng ta nên những chứng nhân của Ngài đến tận cùng trái đất

1.LECTIO

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu thăng thiên. Việc Chúa lên trời là sự kiện tạm biệt Chúa Kitô trong sứ mệnh trần thế của Ngài, đúng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Cử hành việc Chúa lên trời là cử hành sự hiện diện mới của Chúa. Aelred Rosser bình luận: Chúa thăng thiên có nghĩa là các Kitô hữu luôn tin rằng Chúa Giêsu, sau khi hoàn thành sứ mệnh trần thế của mình, đã trở về với Thiên Chúa, Đấng đã sai phái Chúa Giêsu đến trần gian, và tin rằng hiện nay Chúa Giêsu đang đảm nhiệm vai trò là tư tế, là tiên tri và là vua. Đó là ý nghĩa của nhóm chữ ‘ngự bên hữu Thiên Chúa’. Không phải là Chúa Kitô không còn hiện diện trên thế giới hoặc không hoạt động. Chúa Kitô không đi đến một nơi cụ thể nào ngoài Thiên Chúa…; đúng hơn, Chúa Kitô đã đảm nhận vai trò trung gian theo một cách thế mới và thiêng liêng.

Thật vậy, khi Giáo hội suy ngắm sự thăng thiên của Chúa, không có lời than vãn, khóc lóc, nhưng đúng hơn, chỉ có niềm vui, vì với sự kiện Chúa thăng thiên, chúng ta được cho thoáng thấy thiên đàng và (được ban cho) một vật làm tin (vật thế chấp, vật cầm cố) về định mệnh kỳ diệu được Đức Kitô Phục sinh chuẩn bị cho chúng ta. Thánh giáo phụ Lêô Cả nhận xét : “Chúa Kitô thăng thiên cũng có nghĩa là chúng ta được nâng lên. Nơi mà Đầu vinh quang đã đến trước, thì Thân thể được mời gọi đi theo trong hy vọng. Do đó, chúng ta hãy vui mừng… cho phù hợp, và hãy vui mừng trong sự tạ ơn sốt sắng, chân thành. Vì trong ngày này, chúng ta không chỉ được xác nhận là có quyền sở hữu thiên đàng, mà còn được lên thiên đàng trong con người của Chúa Kitô”. Thật vậy, ngày lễ Chúa thăng thiên, như một cử hành sự hiện diện mới mẻ và kỳ diệu của Chúa Kitô, chính là một cử hành mầu nhiệm hy vọng. Đây là một ca tụng những gì chúng ta là và (ca tụng) định mệnh vinh quang mà chúng ta được mời gọi đến lãnh nhận trong Chúa phục sinh bước vào trời.

Sự hiện diện đáng kinh ngạc và tiếp tục của Chúa Kitô được tôn vinh đã thách thức các môn đệ của Chúa, ngày xưa và bây giờ, trở thành chứng nhân đích thực cho mầu nhiệm vượt qua đã được Chúa hoàn tất. Trong chỉ thị cuối cùng của mình cho các tông đồ, Chúa Giêsu nói: “Như đã viết rằng Đức Kitô sẽ phải chịu đau khổ và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Ngài rao giảng sự ăn năn sám hối, để lãnh ơn tha tội cho muôn dân bắt đầu từ Giêrusalem. Anh em là nhân chứng cho điều này” (Lc 24, 46-48). Như thế, Chúa Phục sinh nói lên nội dung của việc chúng ta làm chứng, đó là chúng ta phải làm chứng về biến cố cứu độ là cuộc đời và những công việc của Chúa Giêsu, Đấng Kitô và Con Thiên Chúa. Những khó khăn và thử thách tấn công cuộc sống của những người làm chứng cho Chúa Kitô đến tận cùng trái đất, nhưng họ có sức mạnh nội tâm để trở thành những người thật sự theo Chúa, vì họ được Chúa Thánh Thần trao quyền cho, như lời Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24, 49). Thật vậy, việc làm chứng của người Kitô hữu đòi hỏi sự cởi mở và sự nhạy bén đối với sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần, là biểu hiện tối hậu và bền bỉ về sự hiện diện của Chúa Phục sinh trong thế gian.

2.MEDITATIO
Tôi có cho mình thời gian và cơ hội để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa thăng thiên không ? Ý nghĩa của mầu nhiệm này trong cuộc sống hàng ngày của tôi là gì ?
Cá nhân tôi có cảm thấy mình tham gia sâu xa vào sự Chúa được tôn cao và vào sứ mệnh của Giáo Hội là trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô cho đến tận cùng trái đất không ?
Tôi có tin rằng trong thời đại truyền giáo của Giáo Hội, tôi được Thần Khí của Chúa Giêsu, Vị Chúa được tôn vinh, lấp đầy, trao quyền và tiếp thêm sức mạnh không ?
Làm thế nào để tôi thi hành nhiệm vụ làm chứng của người Kitô hữu trong Chúa Thánh Thần ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lên trời. Xin biến chúng con nên những chứng nhân trung thành của Chúa và nên những người mang Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để chúng con có thể sử dụng cách hiệu quả sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phục vụ Tin Mừng. Xin hướng dẫn chúng con khi chúng con khám phá và sử dụng các mạng xã hội, các không gian mới để truyền bá Tin Mừng. Xin giúp chúng con trở thành nhân chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa cả trong thế giới vật chất cũng như trong thế giới kỹ thuật số. Chúng con yêu mến và phục vụ Chúa. Chúng con ca tụng và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Chính anh em là chứng nhân về những điều này

5.ACTIO

Quyết tâm khám phá ra cách chúng ta có thể loan báo Tin Mừng của Đức Kitô cả trong thế giới vật chất cũng như trong thế giới kỹ thuật số.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.