Lời Chủ Chăn Giáo Phận Xuân Lộc Tháng 6 – Năm 2022

Lời Chủ Chăn Giáo Phận Xuân Lộc Tháng 6 – Năm 2022

Đấng ngự trên ngai đã phán: ‘Này Ta làm mới mọi sự’” (Kh 21: 5)

     Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến,

     Là người đã lãnh nhận Thánh ân Linh mục, đã tuyên khấn hiến dâng cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta được Mục tử nhân lành ủy thác đặc biệt sứ mạng cứu thế của Người. Trong khi nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, chúng ta hãy lưu tâm lời khuyên nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô[1]. Cần làm sáng tỏ tâm điểm của Tin Mừng: Vẻ đẹp và tình thương cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Kitô đã chết và sống lại từ cõi chết. Vượt lên trên những bận tâm với việc thông truyền thật nhiều giáo thuyết phải theo, sứ điệp cần tập trung vào những gì cốt yếu, những gì đẹp nhất, lớn nhất, hấp dẫn nhất và đồng thời cần thiết nhất. Chân lý thâm sâu của sứ điệp trở nên mạnh mẽ và thuyết phục.

     Nghiền ngẫm Phụng vụ Lời Chúa mùa Phục sinh, chúng ta khám phá tâm điểm của Tin Mừng qua lời sách Khải Huyền: Đấng ngự trên ngai phán: Này Ta làm mới mọi sự (Kh 21: 5). Con Chiên chịu sát tế và phục sinh làm mới mọi sự trong chính Ngài là cái mới mẻ tuyệt đối của Thiên Chúa cứu độ.

     1. Cái mới đầu tiên căn bản, vô tiền khoáng hậu, Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, chịu đóng đinh thập giá và từ cõi chết sống lại. Biến cố quá mới khiến chính các Tông đồ thoạt tiên ‘hoài nghi’ (Mt 28: 17), ‘hoảng hồn’ (Lc 24: 22), ‘lòng chai đá’ (Mc 16: 14)… Các Thượng tế và hàng niên trưởng bóp méo sự thật, dặn dò lính canh: ‘Các anh hãy nói: Môn đồ hắn đã đến ban đêm, trộm hắn, đang lúc chúng tôi ngủ’ (Mt 28: 13). Tại Athena, nước Hy Lạp, khi Phaolô loan báo Đức Kitô sống lại từ cõi chết, ‘vừa nghe đến việc người chết sống lại, thì có kẻ cười nhạo, có kẻ lại rằng: Chúng tôi mong được nghe ông lại khi khác nữa về điều ấy’ (TđCv 17: 32)… Cùng với sự kiện mồ trống, chính Chúa Kitô Phục Sinh ban Thánh Thần đưa các Tông đồ vào chân lý vẹn toàn, làm cho các ông trở thành những con người mới của ‘ngày thứ nhất trong tuần’ (Ga 20: 21) lấy mạng sống mình làm chứng điều cực kỳ mới mẻ ‘đã thấy đã nghe’ (TđCv 4: 20).

     2. Chúng ta hãy hướng về Công đồng đầu tiên tại Giêrusalem. Giáo hội từ khởi thủy xác tín Chúa Kitô là sự mới mẻ tuyệt đối. Một cuộc tranh luận về một vấn đề quan trọng được đặt ra cho Giáo hội sơ khai. ‘Có những người Biệt phái đã tin, đứng dậy tuyên bố phải bắt người ngoại chịu cắt bì và truyền cho họ giữ luật Môsê’ (CvTđ 15: 5). Cuộc tranh luận phản ánh sự việc nghiêm trọng tiêu biểu diễn ra tại cộng đoàn tín hữu Antiokia: ‘cái cũ – cái mới’ (Rm 6: 3.4; Gal 2: 3-21) và nỗ lực của Giáo hội đi tìm ‘sự thật của Tin Mừng’ (Gal 2: 5). Thánh Phêrô, hiệp thông với Tông đồ Phaolô, Giacôbê, đã đứng dậy nói với cộng đoàn về ân huệ dân ngoại đã được nghe Tin Mừng. ‘Thiên Chúa… đã ban Thánh Thần cho họ cũng như cho chúng ta. Và Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta và họ.’ (CvTđ 15: 8.9). Sau đó, các Tông đồ và cộng đoàn Giêrusalem gởi các sứ giả mang theo bức thư gởi tín hữu Antiokia, qua đó, ‘Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em’ (CvTđ 15: 28)… Đức Kitô là sự mới mẻ tuyệt đối của ơn cứu độ.

     3. Chúa Kitô Phục Sinh đã làm nên một cộng đoàn chứng nhân ‘mới mẻ, ‘Đại hội mới’, Giáo hội được thiết lập trên nền tảng các Tông đồ, với Phêrô làm đầu, những người được Chúa Kitô Phục Sinh ‘thổi hơi trên họ và nói với họ: ‘Hãy chịu lấy Thánh Thần’ (Ga 20: 22). Những chứng nhân được tuyển chọn này là những người đã ở cùng Đức Giêsu ‘suốt cả thời gian Người đã ra vào giữa họ, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy, cho đến ngày Người được cất khỏi họ’ (x. TđCv 1: 21). Họ lấy mạng sống làm chứng Tin Mừng. Bên cạnh các Tông đồ, nổi bật ban đầu là Phêrô và Gioan, Tông đồ Phaolô sau hành trình truyền giáo thứ nhất (năm 45-48), trở về cộng đoàn Antiokia, đã ‘trần thuật lại mọi điều Thiên Chúa đã làm với các ông, là Thiên Chúa đã mở cửa đức Tin cho các dân ngoại (TđCv 14: 27). Giáo hội của Chúa là Công giáo, giang rộng đôi tay và tấm lòng đón toàn nhân loại.

     4. Không thể tìm thấy nơi đâu, trong bất kỳ niềm tin nào… loại lương thực ‘mới mẻ’ và ý nghĩa hơn,lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban… vì chính Người là Đấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn’ (Ga 6: 27), ‘Bánh bởi trời đích thật’ (Ga 6: 32), ‘ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta’ (Ga 6: 56.57). Dù ‘trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: ‘Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?’ (Ga 6: 60), ‘nhiều môn đồ đã rút lui’ (Ga 6: 66), nhưng Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh: Lời Ta đã nói… là Thần Khí và là sự sống (Ga 6: 63).

     5. Theo dòng lịch sử nhân loại, Giáo hội luôn là dân đăng trình. Hằng ngày dân đăng trình được nên mới nhờ sống lòng Tin: ‘Bánh sự sống, chính là Ta! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ’ (Ga 6: 35); hô hấp lòng mến: ‘Lạy Chúa, Chúa thông hay mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa’ (Ga 21: 17); và giữa những thăng trầm lịch sử, không ngơi nguyện cầu hướng về ‘niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con’… Dân Thiên Chúa đăng trình, Chúa Kitô mục tử dẫn đường, về quê hương, cõi phúc nơi Chúa Cha. ‘Thầy đi dọn chỗ cho các con. Và nếu Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, thì Thầy sẽ đến lại và đem các con theo Thầy, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó’ (x. Ga 14: 2.3).

     Anh chị em thân mến,

     Đức cha Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) nhận định: Sách Khải Huyền là Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Phụng vụ trên trời mới đất mới công bố Tin Mừng cho dân Chúa trong thân phận đăng trình: Đấng từ trên ngai phán: ‘Này Ta làm mới mọi sự (Kh 21: 5).

     Chúng ta hãy hân hoan loan Tin Mừng, ‘cái mới’ vô tiền khoáng hậu này…

     Chúng ta hãy đón nhận vào cuộc đời Đấng đổi mới mọi sự… và sốt sắng nguyện cầu trong tâm tình tháng sáu tôn thờ Thánh Tâm:

     ‘Lạy Trái Tim Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa’.

+ Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

.

Nguồn: giaophanxuanloc.net (12.6.2022)

.

[1] X. ĐTC Phanxicô, Niềm Vui của Tin Mừng, Ban hành ngày 24-11-2013, s. 34-39.

Comments are closed.