Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ngày 05/06/2022

Lời Chúa: Ga 20,19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 


Suy niệm

SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”(Ga 20,22).

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng hiện diện và hoạt động trong suốt dọc dài lịch sử cứu độ. Trong thời Tân ước, Ngài chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh và là nguồn sức mạnh nối kết các tín hữu nên một trong cùng một phép Rửa và một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.

Bên cạnh đó, Chúa Thánh Thần cũng luôn hiện diện trong cuộc sống của Chúa Giêsu từ khi nhập thể cho đến đồi Canvê. Thế nhưng, chỉ khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng bằng Cái Chết và sự Phục Sinh, Ngài mới ban Thánh Thần cho các môn đệ. Trình thuật Phúc âm Thánh Gioan hôm nay cho thấy vào buổi chiều sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện đến thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ gợi lại hành động của Thiên Chúa khi tạo dựng con người. Thiên Chúa đã thổi vào Ađam hơi thở của sự sống và con người trở nên sống động. Cũng thế, khi Chúa Giêsu thổi Thánh Thần trên các môn đệ, các ông nhận được sự sống mới. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban sự sống cho nhân loại. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Và vì là Thiên Chúa, Thần Linh là tác giả của sự sống con người. Ngài là tác giả của một sự sống mới đời đời do Chúa Giêsu mang đến.

Đời sống Kitô hữu là sống theo Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã nói: “Ai sống theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc xác thịt, còn ai sống theo Thánh Thần thì hướng về những điều thuộc Thánh Thần. Nhưng hướng theo xác thịt thì chết, còn hướng theo Thánh Thần là sống và bình an” (Rm 8,5). Muốn sống theo Thánh Thần, chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, sống hiếu thảo như Ngài, sống yêu thương, khiêm tốn, hiền lành và phục vụ mọi người. Hãy sống theo Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận được những hoa trái của Thánh Thần, đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì hãy để Thánh Thần hướng dẫn đời ta” (Gl 5,22 – 25).

Thế giới vật chất hiện nay luôn khiến con người cảm thấy bất an, lo sợ… Do đó, con người luôn khát vọng tìm nguồn bình an. Nhưng sự bình an bên trong không thể mua được bằng tiền bạc hay vật chất. Vì thế, đối với người Kitô giáo, Chúa Thánh Thần chính là nguồn bình an đích thực, đã hiện hữu và luôn sẵn sàng giúp con người được sống bình an. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban cho con người sự sống viên mãn, hạnh phúc đích thực trong Chúa Kitô.

Như xưa chính Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần để biến đổi các ông, giúp các ông hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh, thì hôm nay xin Chúa giúp chúng ta cũng biết đón nhận Chúa Thánh Thần, để chúng ta cũng được biến đổi trở thành tông đồ nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay.


Comments are closed.