LECTIO DIVINA – Thứ Tư Tuần XXII-TN, 01-9-2021 –  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chữa bệnh, cầu nguyện và loan báo Tin Mừng”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần XXII-TN, 01-9-2021

Lc 4, 38-44

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chữa bệnh, cầu nguyện và loan báo Tin Mừng

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”

Tin Mừng hôm nay (Lc 4, 38-44) mô tả Chúa Giêsu hăng say trong sứ vụ công khai của Ngài. Chiến thắng vượt qua của Chúa Giêsu được báo trước trong việc Ngài chữa lành cho mẹ vợ của ông Simôn bị sốt nặng, và chữa cho nhiều người khác mắc những bệnh khác nhau và những người bị quỷ ám. Sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu là một dấu hiệu cho thấy vương quốc của sự hoàn hảo, trọn vẹn đã đến. Qua sứ mệnh chữa bệnh của mình, Chúa xác nhận rằng bệnh tật, đau khổ và sự chết không có tiếng nói cuối cùng.

Vào lúc rạng đông, Chúa Giêsu ra đi, đến một nơi hoang vắng. Khởi đầu một ngày mới của Chúa được làm cân bằng nghiêm chỉnh hướng tới sự gần gũi hơn nữa với Chúa Cha nhân từ và việc loan báo Tin Mừng. Sứ vụ cứu độ của Vị Chúa chữa lành được duy trì, chống đỡ bằng đời sống cầu nguyện và đối thoại cá nhân với Chúa Cha. Do đó, sự tiếp xúc chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp cận rộng rãi hơn và Tin Mừng còn được truyền đi xa hơn nữa, được thúc đẩy bởi một đời sống hồi tâm và cầu nguyện. Thật vậy, khả năng đưa ra các quyết định cốt lõi cho nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu có được, là nhờ sự hiệp thông sâu xa của Ngài với Chúa Cha trong mối quan hệ của sự cầu nguyện. Cuộc hẹn hò của Chúa Giêsu với Chúa Cha vào lúc rạng đông và những việc Ngài chữa bệnh mời gọi chúng ta chống đỡ sứ vụ chữa lành của chúng ta bằng đời sống cầu nguyện.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có làm chứng cho sức mạnh chữa lành của Tin Mừng không ? Tôi có làm cho lòng từ bi chữa lành của Chúa Giêsu trở nên cụ thể không ? Tôi có nhận được sức mạnh và ý nghĩa cho sứ vụ chữa lành của tôi, từ sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong cầu nguyện không ?

Chúa Giêsu đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và ở một mình với Chúa Cha, và Ngài tìm kiếm thời gian này. Tôi có dành thì giờ để cầu nguyện và ở một mình với Thiên Chúa không ?

Chúa Giêsu đã có một ý thức rõ ràng về sứ mệnh của mình. Còn tôi, một KTH, tôi có ý thức rằng tôi có một sứ mệnh, hay tôi sống mà không có sứ mệnh nào ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Vị Chúa chữa lành của chúng con, loài người đang bị tổn thương nhiều hơn trước. Xin Chúa ôm những người bệnh vào cánh tay của Chúa. Xin an ủi họ. Xin làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa. Xin chạm vào những nỗi đau của họ bằng bàn tay chữa lành dịu dàng của Chúa. Và mặc dù chúng con cầu xin sức khỏe và sự chữa lành, xin cho chúng con được thấy Chúa trong mầu nhiệm của đau khổ, và tiếp tục làm việc với tư cách là những cộng sự viên của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Việc xức dầu cho người bệnh được nhiều người hiểu một cách không đầy đủ là “sự xức dầu sau hết” được ban cho một người sắp chết, nghĩa là ban cho người không còn kiểm soát được các khả năng của mình và do đó không có khả năng tiếp nhận nó với đầy đủ nhận thức, đức tin và sự sùng kính.

Vậy, là một phần của sứ vụ chữa lành của tôi với tư cách là một KTH, tôi khuyến khích người bị bệnh nặng lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân vào thời điểm thích hợp. Tôi cảm ơn Chúa về ân sủng được là cộng sự viên của Thiên Chúa, và tôi nỗ lực trở thành người chung phần thực sự vào công việc cứu độ của Thiên Chúa.

 

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.