LECTIO DIVINA – Thứ Năm Tuần XIX-TN, 12-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta tha thứ 70 lần”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XIX-TN, 12-8-2021

Mt 18, 21 – 19, 1

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy chúng ta tha thứ 70 lần

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy

Tin Mừng hôm nay nói về việc tha thứ (Mt 18, 21-22) và trình bày dụ ngôn tha thứ không giới hạn (Mt 18, 23-35). Từ khóa là “tha thứ” ; điểm nhấn là sự hòa giải. Để có thể có sự hòa giải tạo điều kiện cho những người bé mọn trở về, điều quan trọng là phải biết cách đối thoại và tha thứ, bởi vì nền tảng của tình huynh đệ là tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa. Chỉ bằng cách này, cộng đoàn mới là một dấu chỉ về Nước Trời.

Không dễ để tha thứ. Có một nỗi đau buồn nào đó tiếp tục đánh vào trái tim như bị đánh với một cái búa. Có người nói: “Tôi tha thứ, nhưng tôi không quên !” Đúng vậy : sự oán giận, căng thẳng, bất đồng, ý kiến ​​trái ngược, hành vi phạm tội, những sự khiêu khích khiến việc tha thứ và hòa giải trở nên khó khăn…

Nhưng, “Chúa Giêsu không bao giờ cổ súy bạo lực hoặc bất khoan dung. Người công khai lên án việc sử dụng vũ lực để giành lấy quyền lực trên người khác: ‘Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy’ (Mt 20, 25-26). Thay vào đó, Tin Mừng cho chúng ta biết phải tha thứ ‘bảy mươi lần bảy’ (Mt 18, 22) và nêu gương người đầy tớ bất nhân, chính mình được tha thứ, nhưng lại không thể tha thứ cho người khác (x. Mt 18, 23-35)” (Fratelli Tutti, 238).

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi có bao giờ tha thứ không ? Tôi có đặt giới hạn và điều kiện cho sự tha thứ theo Đức Kitô không ? Tôi có bắt chước Thiên Chúa trong sự Ngài sẵn lòng tha thứ không ? Tôi có đáp ứng tích cực và đầy đủ với tình yêu chữa lành và tha thứ của Thiên Chúa không ? Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi có hành động như người đầy tớ nhẫn tâm và thiếu khoan dung không ?

Tại sao rất khó tha thứ ? Trong cộng đoàn của tôi, có không gian nào cho hòa giải không ? Hòa giải theo cách nào ?

Chúa Giêsu nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ“. Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi hôm nay ?

Đâu là sự cân bằng giữa sự tha thứ và sự bảo vệ người khác mà tôi có trách nhiệm ? Cả với tư cách cá nhân, lẫn tư cách xã hội hay tư cách cộng đoàn, đâu là ý nghĩa của việc tha thứ, việc quên đi và việc bảo vệ người dễ bị tổn thương ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu tha thứ của Chúa ! Chúng con có bổn phận tha thứ vì Chúa đã thực sự thương xót chúng con. Xin chữa cho chúng con hoàn toàn khỏi sự oán giận của chúng con để chúng con có thể tha thứ bảy mươi lần bảy. Xin làm cho trái tim của chúng con mở ra với ân sủng cứu độ của Chúa để chúng con có thể là dụng cụ hòa bình và phúc lành của Chúa cho một thế giới bị tổn thương cần được chữa lành và hòa giải. Xin đừng bao giờ để chúng con xa cách Chúa. Chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi tìm cách nới rộng tình yêu tha thứ của Thiên Chúa tới những người đã cư xử bất công với tôi.

Trong tinh thần ăn năn sám hối, tôi cầu xin sự tha thứ của những người đã bị tôi đối xử bất công, để tôi có thể thực sự cảm nghiệm tình yêu tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.