LECTIO DIVINA – Thứ Bảy Tuần XXIII-TN, 11-9-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta trở nên môn đệ Ngài trong lời nói và việc làm”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy Tuần XXIII-TN, 11-9-2021

Lc 6, 43-49

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta trở nên môn đệ Ngài trong lời nói và việc làm”

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?”

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 6, 43-49) Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây ra trái để nhấn mạnh nguồn gốc các hành động của một con người. Cũng như hoa trái cho ta biết cây có khỏe mạnh hay không, và nó đến từ giống cây nào, thì lời nói và việc làm của những người xưng mình là môn đệ của Chúa Giêsu, cũng phải biểu lộ phẩm chất và thực tại của mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu. Họ có thể là những môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, nếu họ biết nghe lời Ngài và đem ra thực hành.

Dùng hình ảnh mạnh mẽ về một nền tảng vững chắc, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của mình xây dựng cuộc sống của họ dựa trên những lời của Ngài, là nền tảng chắc chắn của cuộc sống. Chúng ta không được chỉ đơn thuần tuyên bố bằng lời nói rằng Chúa Giêsu là Chúa, và kêu cầu Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta phải hành động cách tương ứng với sức mạnh bên trong của lời nói của chúng ta. Hành động của chúng ta phải làm chứng cho đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa phải được nhập thể vào cuộc đời chúng ta đang sống.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Lời nói và hành động của tôi có biểu lộ sự kết trái của hạt giống Tin Mừng trong tôi không ? Đức tin của tôi có được xây dựng vững chắc trên Lời Chúa không? Đức tin đó có hiệu quả và hoạt động không ? Làm thế nào để tôi biến đức tin của mình thành hành động?

Phẩm chất tâm hồn tôi là gì ?

Ngôi nhà của tôi có được xây trên đá không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Cha nhân từ, xin giúp chúng con tin cậy vào lời cứu độ của Chúa Giêsu. Chớ gì đức tin của chúng con luôn chân chính và được thể hiện bằng hành động của chúng con. Nhờ sức mạnh của cùng một Thánh Thần, xin giúp chúng con theo đuổi điều gì là tốt để chúng con có thể sinh hoa trái dồi dào là sự thánh thiện và việc tốt lành. Là chi thể sống động và tích cực của Nhiệm Thể Chúa Kitô, chúng con muốn để cho mình luôn được nuôi dưỡng tại bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Khi những thử thách trong cuộc sống dường như nhấn chìm tôi, tôi cầu nguyện với Chúa để Ngài củng cố đức tin cho tôi.

Tôi mở rộng bàn tay giúp đỡ và chia sẻ Lời Chúa với những người đang bị dao động đức tin.

Để cảm nghiệm được hiệu quả của lời hằng sống của Thiên Chúa và thực tại kỳ diệu của “một tấm bánh… một thân thể”, tôi cố gắng dành giờ để Chầu Thánh Thể, khi có thể.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.