Lễ Thánh MARCÔ, Tác giả sách Tin Mừng , Lễ Kính, 25-4-2022, Mc 16, 15-20, Thánh Marcô công bố Chúa Giêsu Cứu Thế cho toàn thể tạo vật

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thánh MARCÔ, Tác giả sách Tin Mừng

Lễ Kính, 25-4-2022

Mc 16, 15-20

Thánh Marcô công bố Chúa Giêsu Cứu Thế cho toàn thể tạo vật

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

Trong bài đọc Tin Mừng (Mc 16, 15-20), chúng ta thấy Chúa Phục sinh hiện diện trong cuộc sống các Tông đồ của Chúa, và Chúa củng cố họ trong ủy nhiệm truyền giáo: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Các nhà truyền giáo của Giáo Hội không có gì phải sợ hãi, vì Chúa Kitô được tôn vinh vẫn ở với họ trong việc rao giảng của họ. Chúa củng cố lời giảng của họ bằng những dấu chỉ đặc biệt về sự bảo trợ và sức mạnh của Chúa. Thật vậy, việc chúng ta cử hành mầu nhiệm Phục sinh là một lời kêu gọi hãy tích cực truyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. “Tin Mừng” phải công bố cho mọi tạo vật không quy chiếu về một giáo thuyết, nhưng quy chiếu về chính con người của Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu Phục sinh là nội dung của việc loan báo, các Tông đồ ngày xưa và thời nay vẫn được Chúa Thánh Thần trao quyền để hành động trong nhiệm vụ của họ là rao giảng Tin Mừng.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có bắt chước lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Marcô để loan báo Tin Mừng và noi theo mong muốn của thánh nhân chia sẻ Lời cứu độ cho mọi thế hệ không ?
Tôi có loan báo Tin Mừng qua lời nói và hành động của tôi mỗi ngày, hay chỉ đôi khi ?
Làm thế nào để các dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa diễn ra trong cuộc sống của tôi ?
Đâu là những dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta thuyết phục mọi người ngày nay nhất ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Cha, Cha đã ban cho Thánh Marcô đặc ân loan báo Tin Mừng của Cha. Xin cho chúng con được hưởng nhờ sự khôn ngoan của thánh nhân và bước theo Chúa Kitô một cách trung thành hơn. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’.

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi dâng những lời cầu nguyện đặc biệt cho những người dấn thân truyền giáo thông qua các phương tiện truyền thông in ấn và kỹ thuật số.
Bằng những lời nói tử tế và những việc làm từ thiện, tôi làm cho Tin Mừng được loan báo cách sống động cho những người xung quanh tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

.

.

Comments are closed.