LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – Ngày 08/12/2023

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28).

Giữa muôn ngàn người nữ, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm mẹ Đấng Cứu Thế. Để đảm nhận nhiệm vụ cao cả này, Mẹ được Chúa ban những hồng ân đặc biệt, trong đó có Ơn vô nhiễm nguyên tội. Nhờ đặc ân này, Mẹ hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và được chuẩn bị cách xứng hợp để đón Đấng Cứu Thế ngự vào cung lòng.

Lời chào của thần sứ Gabriel trong trình thuật Tin Mừng Luca đã giới thiệu Đức Maria là người được Thiên Chúa chúc phúc: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28). Thật vậy, Mẹ cần được hướng dẫn bởi ân sủng của Thiên Chúa để có thể đáp lại lời loan báo “này đây bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Giêsu; Người… được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,31).

Cùng với việc được chuẩn bị bằng ân sủng và nhờ ân sủng, Mẹ đã thưa Xin vâng, lời diễn tả sự ưng thuận. Từ giây phút đó, Mẹ trở thành Mẹ Chúa Giêsu với trọn tâm hồn, Mẹ tự hiến hoàn toàn và hiệp thông trọn vẹn vào công trình của Người. Nhờ vâng phục, Mẹ trở thành Eva mới, là mẹ chúng sinh. Như vậy, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và lòng vâng phục trong đức tin, Đức Maria đã được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời.

Bàn về sự hiệp thông với Thiên Chúa, Hiến chế Mục vụ số 19 có đoạn: “Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa”. Đó là ân huệ Đấng Tạo Thành đã ban cho nhân loại. Thế nhưng, tội lỗi đã cắt đứt sự hiệp thông đó. Tội lỗi có mặt từ khi nguyên tổ phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa và kéo dài cho đến hiện tại. Có thể nói tội lỗi chính là chiếc kéo vô hình cắt đứt sợi chỉ đỏ nối kết Thiên Chúa và con người, vì thế nó cũng làm phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa tặng ban trở nên lu mờ.

Đặc ân vô nhiễm nguyên tội chỉ được ban cho Đức Maria để giúp Mẹ hiệp thông và chuẩn bị cho sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, chúng ta không được diễm phúc như Mẹ, nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho chúng ta Bí tích Giao Hòa để sau những ngày lạc bước đi xa, trầm kha trong bể đắm, hối nhân lại được hiệp thông với Thiên Chúa Tình Yêu. Bởi bí tích này không chỉ tha tội nhưng điểm chính yếu là nối lại sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người.

Mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Giáo Hội ca ngợi Trinh Nữ diễm phúc đã được Chúa đoái thương ban cho những hồng ân đặc biệt, đồng thời nhắc nhở mỗi người biết sám hối và canh tân đời sống, xa tránh tội lỗi và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa để kín múc nguồn ân sủng và tình yêu của Ngài, hầu đạt đến hạnh phúc viên mãn.

Năm Phụng Vụ bắt đầu bằng Mùa Vọng với lời kêu gọi hoán cải tâm hồn. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Mẫu vô nhiễm diễm phúc ban cho chúng con được luôn sống trong tình trạng hiệp thông với Chúa và với nhau để chuẩn bị đón mừng Tình Yêu Cứu Độ đi vào thế gian.


Comments are closed.