LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – 19/05/2024

Lời Chúa: Ga 20,19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 


Suy niệm

NHẬN LẤY THÁNH THẦN

” Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 23)

Bài Phúc Âm hôm nay, khi Chúa Giêsu sắp lên trời, tất cả các Tông Đồ đều lo sợ bối rối không biết rồi đây khi không còn Chúa nữa, sẽ phải sinh sống như thế nào… Chúa biết điều đó, nhưng chẳng cho các Ngài điều gì ngoại trừ điều này: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Các Tông Đồ được lãnh nhận Thánh Thần chính là lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các Ngài sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ. Chúa Thánh Thần chính là bảo đảm để Giáo Hội có thể tồn tại và phát triển. Ngài luôn giữ một vai trò quan trọng trong sinh hoạt của Giáo Hội.

Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã xuống và còn tiếp tục xuống trên khắp các tín hữu. Công đồng Vatican II gọi cuộc hội họp công đồng là một Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mới; và đúng như vậy, vì Giáo Hội đang hành động dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đối với người tín hữu, vai trò Chúa Thánh Thần thường bị giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ. Ít thấy người nào khấn xin cùng Chúa Thánh Thần. Đó là một khuyết điểm lớn mà hầu hết không ít người đang mắc phải. Chúa Thánh Thần cũng như Chúa Cha và Chúa Con đều là Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thường hay quên vai trò của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta chỉ biết và chú trọng đến một mình Chúa Giêsu. Còn Chúa Thánh Thần đối với chúng ta trong thực tế xem ra thua cả Đức Mẹ, và các Thánh… Hội Thánh luôn đề cao Chúa Thánh Thần và chính chúng ta trước khi đọc kinh bao giờ cũng xin Người soi sáng: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng…. xưa xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông đồ thì rày cũng xin xuống…”. Nếu chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến thì Người sẽ đến, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm lặng lẽ hoạt động nơi ta và Giáo hội mà ta không thấy. Có người tự hỏi tại sao Chúa Thánh Thần không làm những việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống? Để trả lời, ta cần nhận định là Thiên Chúa vẫn làm những công việc lạ lùng trong thời đại chúng ta đang sống, miễn là ta biết mở rộng tâm hồn và cộng tác với ơn Chúa và để Chúa làm chủ đời sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho tất cả chúng con được ơn biến đổi để trở nên con người mới phù hợp với thời đại, xin Người đến an ủi kẻ âu lo, bệnh tật, tù đày, đau khổ… để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.


Comments are closed.