Giáo phận Xuân Lộc – Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc thông báo tuyển dự tu năm 2015

1. Các nam thanh thiếu niên Công giáo tốt, có ý hướng ơn gọi Linh mục, thuộc gia đình đạo đức trong Giáo phận.
2. Đang học hoặc đã tốt nghiệp:
      Đại học: từ 18 đến 22 tuổi (sinh năm 1993 đến 1997), ưu tiên cho sinh viên năm I đại học.
      Lớp 9 trung học (năm học 2014-2015), từ 15-16 tuổi (sinh năm 1999 hoặc 2000).
3. Những ứng sinh ngoài độ tuổi qui định trên đây, chỉ được cứu xét nếu là thành phần xuất sắc và được Cha xứ giới thiệu đặc biệt với Đức Cha Giám đốc.

 Tải nội dung chi tiết tại đây

Comments are closed.