Thông Báo Tuyển Dự Tu 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỰ TU

NĂM 2020

“Chúng tôi kêu gọi cách riêng các bạn trẻ mà chúng tôi rất ưu ái. Các bạn chưa có một quyết định tối hậu nào để các bạn tỏ ra hào hiệp hy sinh. Có rất nhiều tiếng gọi. Có rất nhiều ngã đường đang mở ra trước mắt các bạn, kêu mời bạn tiến lên để phục vụ dân Chúa và Giáo Hội. Phải chăng tiếng gọi này sẽ không có đáp ứng? Phải chăng con đường ấy sẽ không có người đi? Các bạn đầy rộng lượng hy sinh. Hãy hy sinh cho lý tưởng ấy. Vì sao bạn dừng chân và chờ đợi? Trong khi đó thế giới này đang thay đổi mau lẹ. Từng đoàn người mới xuất hiện trên trái đất. Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi người. Cho người nghèo khó hôm qua cũng như ngày nay và ngày mai. Luôn luôn có những người đói khát, lao tù, những người bệnh tật trong thể xác và tâm hồn.
Họ đang chờ đợi bạn, Trong họ, Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn. Có việc cho mọi người! Có chỗ đang đón bạn.”

(Trích lời Hiệu Triệu của Ðức Phaolô VI nhân ngày Thiên Triệu 13.5.1973)

Ban Tuyển Sinh Dự tu Giáo phận Xuân Lộc xin thông báo đến các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi Linh mục giáo phận về việc tuyển dự tu

 

* Thời gian nộp đơn và thi tuyển:

   – Nộp đơn: Từ ngày 20/5 đến ngày 28/6 năm 2020.

       – Ngày thi:

        ▪ Đại Học : 8g00 thứ Năm, ngày 23/7 đến 15g00 thứ Bảy ngày 25/7/2020.

        ▪ Lớp 9 :     8g00 thứ Hai, ngày 27/7 đến 15g00 thứ Tư ngày 29/7/2020.

[embeddoc url=”https://dcvxuanloc.net/wp-content/uploads/2020/05/Thông-Báo-Tuyển-Dự-Tu-2020-2.pdf” download=”all”]

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.