Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá – Thứ Sáu Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: Không thể có một Kitô giáo mà không có đổ máu. Đổ máu là dấu hiệu của chết chóc, của thất bại, nhưng qua hiến lễ Thập giá của Đức Giêsu Kitô, Hội Thánh đã được khai sinh và nhân loại bước vào cuộc sống mới. Trong giây phút thiêng liêng và lắng đọng này, cộng đoàn chúng ta cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên đường Thập giá của Người. Đó là đường tình yêu tự hiến của Thầy Chí Thánh. Xin cho những bước yêu thương của Thầy hôm nay được ghi dấu trong tâm hồn chúng ta và được họa lại nơi cuộc đời ta. 

 Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dìm chúng con vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa, xin chỉ cho chúng con biết con đường nào Chúa đã đi qua và con đường nào chúng con cần bước tới.

Chi tiết vui lòng tải tại đây

Comments are closed.