Danh mục: Ơn Gọi

Trước một ngã ba đường, có lẽ ai cũng phải dừng lại để suy nghĩ…

MÀU ÁO CON CHỌN Giữa muôn vàn sắc màu, Giêsu ơi con xin chọn  Màu…