CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – Ngày 06/02/2022

Lời Chúa: Lc 5,1-11

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 


Suy niệm

QUA ĐỨC GIÊSU – NGƯỜI TÍN HỮU NHÂN RA CHÍNH MÌNH

“Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi” (Lc 5,8)

Triết gia Socrate đã từng có câu nói: “Hãy tự biết mình”. Thật vậy, biết về chính mình là điều mà mỗi con người luôn đặt ra cho bản thân khi hiện hữu nơi trần gian. Biết chính mình không phải biết về gia đình, biết về nơi chốn nhưng trước hết là biết về giá trị hiện hữu của bản thân mìnhlà gì. Nói cách khác, ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: tôi là ai? Tôi hiện diện ở đây để làm gì? Thế nhưng, để biết về chính mình không phải chuyện dễ dàng. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, chúng ta luôn bị lôi cuốn theo những giá trị bên ngoài làm bản thân không còn nhận ra được chính mình. Đứng trước thách đố này, Bài Tin Mừng theo Thánh Luca là câu trả lời quyết liệt cho mỗi người chúng ta.

Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và làm phép lạ “mẻ cá lạ”, qua đó kêu gọi ông Simon và đồng bạn dấn thân cho sứ mạng Tông đồ. Đối với một ngư phủ chuyên nghề đánh cá trên biển Hồ như ông Simon, đêm là thời gian thuận tiện để ra khơi thả lưới bắt cá, chứ không phải ban ngày. Ấy vậy, vào tảng sáng Chúa Giêsu lại bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, ông Simon nhấn mạnh sự phi lý của sự đòi hỏi này: “Thưa Thầy, chúng tôi vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”. Tuy nhiên, lòng tin vào vị thầy vừa mới rao giảng cho dân chúng của ông mách bảo ông chấp nhận sự thách đố này: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”, kết quả các ông thu được một mẻ cá đầy đến nỗi lưới gần rách và thuyền gần chìm.

Qua mẻ cá lạ, Thánh sử Luca mô tả ông Simon đã đi từ nhận thức về Chúa Giêsu như một vị thầy, một người lãnh đạo theo nghĩa thông thường đến một vị Thiên Chúa và ông đã sấp mình trước mặt Người. Simon nhận ra một tương phản tận căn giữa ông và Người. Chúa Giêsu là Đấng thánh thiện, là Thiên Chúa tối cao còn ông là một con người tội lỗi và giới hạn: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Trước Chúa Giêsu, ông Simon đã nhận ra sự thật về con người của mình, con người mà bấy lâu nay vì những thành công, những vất vả trong cuộc sống đã che lấp khiến ông không còn nhận ra chính mình. Sau khi Chúa Giêsu giúp ông nhận ra bản thân, Simon và các đồng bạn đã dấn thân cho Chúa trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng dù sứ mạng này xa lạ, đầy thách đố. Vì các ông tin Chúa sẽ luôn đồng hành và giúp đỡ các ông nhận ra điều gì cần làm.

Cuộc sống có thể cho chúng ta những đánh giá về bản thân cách khác nhau, vì người ta luôn dựa vào những dáng vẻ bề ngoài, những tài năng hay địa vị. Và nếu chỉ dựa vào những đánh giá đó, chúng ta sẽ không bao giờ nhân ra đúng về con người của mình. Chỉ khi ta đặt mình đối diện với Thiên Chúa, để cho Lời Hằng Sống chiếu soi vào tâm hồn và trong tư thế trần trụi của chính mình với những tội lỗi của bản thân, chúng ta mới có thể nhận ra đúng về chính con người thật của mình, qua đó chúng ta mới có thể điều chỉnh bản thân đi theo con đường của Thiên Chúa muốn.

Xin cho mỗi người chúng ta mỗi ngày biết tìm đến với Chúa Giêsu nơi Thánh Lễ và qua suy gẫm Lời Chúa, qua đó chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống bản thân và định hướng lại sứ mạng của mỗi người mà Thiên Chúa trao phó trong cuộc đời này.


Comments are closed.