Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên – Ngày 28-01-2021 – Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Lời Chúa: Mc 4,21-25

Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!” Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”

 


Suy niệm

THÀNH TÂM VỚI CHÚA VÀ QUẢNG ĐẠI CHO THA NHÂN

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.”

Sau khi dạy về thái độ cần có để đón nhận Lời Chúa qua dụ ngôn người gieo giống (x.Mc 4, 1-20), Chúa Giêsu tiếp tục khuyên những ai đã nghe lời Chúa giảng cần tiến thêm một bước nữa, là phổ biến Lời Chúa cho những người xung quanh qua dụ ngôn cái “đấu” và cái “đèn”.

Cái “đấu” ví như sự thành tâm, mức độ tâm hồn mở ra để đón nhận lời Chúa. Tâm hồn càng mở rộng lòng ra thì càng nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, ngược lại, những ai không mở lòng ra đón nhận thì cũng sẽ dần mất hết những gì mà mình đã có (x.Mc 4, 25). Bên cạnh đó, cái “đèn” ví như sự quảng đại làm lan tỏa ánh sáng lời Chúa cho tha nhân. Cái “đèn” ám chỉ về Tin Mừng của Chúa Giêsu. Không được giấu kín Tin Mừng mà đòi hỏi những ai đã nghe lời Chúa thì phải sống và thao thức loan báo Lời Chúa cho người khác, như Chúa đã nói: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” Bởi vậy, Lời Chúa không thể giữ cho riêng mình vì đối với Chúa, sự ích kỷ là điều khó chấp nhận. Ta chỉ thực sự thành tâm lãnh nhận Lời Chúa, nếu quảng đại loan truyền cho người khác.

Công dụng của cái “đèn” là để chiếu sáng khi trời tối. Nhờ ánh sáng của đèn mà người ta thấy rõ được mọi vật xung quanh. Cũng thế, người Kitô hữu được mời gọi kín múc lấy sự sống nhờ Lời Hằng Sống – Tin Mừng cứu độ, và khi nhận rồi, ta trở nên ngọn đèn tỏa lan sự sáng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân bằng đời sống yêu thương tha thứ, hiền lành và bác ái. Bên cạnh đó, điều kiện để đèn sáng khi có Dầu Thánh Thần, được đong bằng cái “đấu” là tâm hồn khao khát Chúa. Cái “đấu” được ví như mức độ thành tâm của tâm hồn người môn đệ mở ra đón nhận Tin Mừng. Người Kitô hữu đón nhận Tin Mừng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào thái độ khao khát mà họ đã nghe. Khao khát nhiều thì Thiên Chúa cho nhiều, khao khát ít thì Thiên Chúa cho ít, giống như “đấu” to thì đong được nhiều, “đấu” nhỏ thì đong được ít. Nói cách khác, chỉ có một “đấu” duy nhất là, nếu chúng ta làm điều gì đó cho anh em mình, thì chính “đấu” ấy, Chúa sẽ đong lại cho chúng ta.

Công dụng của cái “đèn” là để chiếu sáng khi trời tối. Nhờ ánh sáng của đèn mà người ta thấy rõ được mọi vật xung quanh. Cũng thế, người Kitô hữu được mời gọi kín múc lấy sự sống nhờ Lời Hằng Sống – Tin Mừng cứu độ, và khi nhận rồi, ta trở nên ngọn đèn tỏa lan sự sáng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân bằng đời sống yêu thương tha thứ, hiền lành và bác ái. Bên cạnh đó, điều kiện để đèn sáng khi có Dầu Thánh Thần, được đong bằng cái “đấu” là tâm hồn khao khát Chúa. Cái “đấu” được ví như mức độ thành tâm của tâm hồn người môn đệ mở ra đón nhận Tin Mừng. Người Kitô hữu đón nhận Tin Mừng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào thái độ khao khát mà họ đã nghe. Khao khát nhiều thì Thiên Chúa cho nhiều, khao khát ít thì Thiên Chúa cho ít, giống như “đấu” to thì đong được nhiều, “đấu” nhỏ thì đong được ít. Nói cách khác, chỉ có một “đấu” duy nhất là, nếu chúng ta làm điều gì đó cho anh em mình, thì chính “đấu” ấy, Chúa sẽ đong lại cho chúng ta.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta chưa thành tâm đón nhận lời Chúa hoặc có nghe lời Chúa mà vẫn chưa sống tỏa lan gương sáng. Xin cho chúng ta biết mở rộng lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa và biết loan truyền Lời Chúa cho người khác. Đồng thời biết sống những gì đã nghe, có như thế cuộc sống của chúng ta mới chiếu tỏa ánh sáng ra những nguời chung quanh.


Comments are closed.