Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng – Ngày 22/12/2019

Lời Chúa: Mt 1,18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

 


Suy niệm

LỜI “XIN VÂNG” THẦM LẶNG

“Khi tỉnh giấc, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền” (Mt 1,24).

Nếu Tin Mừng Luca nói đến việc truyền tin cho Đức Mẹ, thì Tin Mừng Matthêu kể lại câu chuyện truyền tin cho Thánh Giuse. Cả hai đều là cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Thiên Chúa với con người, nhưng theo những phương thế khác nhau. Nếu biến cố của Đức Maria là một cuộc gặp gỡ mầu nhiệm diễn ra trong không gian và thời gian, thì với Giuse là trong giấc mộng. Nếu Đức Maria đáp lại thánh ý Chúa bằng tiếng “xin vâng” – tiếng “xin vâng” huyền nhiệm được các giáo phụ diễn tả là “làm bừng sáng hân hoan cả vũ hoàn”; thì Giuse thưa lên với Chúa cũng một lời “xin vâng” ấy, nhưng là trong thinh lặng, thinh lặng thẳm sâu của đức tin và lòng tín thác.

“Khi tỉnh giấc, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền” (Mt 1,24). Matthêu còn kể lại hai lần nữa thần sứ báo mộng cho Giuse: “dậy đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2,13), “dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2, 19). Với cùng lời “xin vâng” thầm lặng, thánh nhân “chỗi dậy” ngay lập tức và mau mắn thực thi, dù là giữa đêm tối, đêm tối của không gian thời gian và “đêm tối của đức tin”. Maria là một mầu nhiệm. Người con “bởi phép Thánh Thần” càng là mầu nhiệm. Giuse đã đón lấy những mầu nhiệm mà ông không thể nào hiểu hết. Cả cuộc đời Giuse là thinh lặng chiêm ngắm và gìn giữ các mầu nhiệm, để chính cuộc đời ấy cũng trở nên một mầu nhiệm. Nhờ lời “xin vâng” thầm lặng của Giuse, lời hứa về Đấng Messiah là “Con vua David” được ứng nghiệm. Thánh nhân đã “xin vâng” – đặt tên cho Hài nhi là Giêsu, loan báo cho thế giới biết Người là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thánh nhân đã ghi tên Đức Giêsu vào sổ của hoàng đế, chứng thực Người là một thành viên của gia đình nhân loại. Thánh nhân đã bảo vệ Hài nhi tại Bethlehem và Ai Cập, đã đưa Đức Giêsu trở thành “người Nazareth”, một danh hiệu gắn liền với Đấng Cứu Thế. Thánh nhân đã góp phần giáo dục Hài nhi về nhân bản và đạo đức, đã trở nên “cha nuôi” của Con Thiên Chúa. Lời “xin vâng” thầm lặng đã đưa Giuse đến một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.

“Chúa dựng nên ta, chẳng cần đến ta; nhưng cứu độ ta, Ngài cần ta đáp lời” (Thánh Augustinô). Để Con Thiên Chúa được bước vào thế giới, Thiên Chúa cần tiếng thưa “xin vâng” của Mẹ Maria, cần lời “xin vâng” thầm lặng của Giuse, và cũng cần lời “xin vâng” đáp trả của mỗi người chúng ta. Hôm nay, có thể Thiên Chúa không hiện ra tỏ tường, không nói với chúng ta qua giấc mơ, nhưng qua biết bao nẻo đường khác, rất riêng tư, mà chỉ mình ta cảm nhận được, trong thinh lặng của đức tin và lòng tín thác. Ngài có một kế hoạch, vượt xa tất cả những toan tính nhỏ bé mà ta tự “thiết kế” cho bản thân, nhưng rất mầu nhiệm và đầy yêu thương: trước là để đưa Con Thiên Chúa giáng sinh trong tâm hồn và cuộc sống của chính ta, sau là để cùng với ta đưa Đức Giêsu đến cho toàn thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Đức trinh mẫu Maria và Cha thánh Giuse, xin cho chúng con dám ra khỏi chính mình để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dám chịu thua thiệt với thế gian để được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cùng với Mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin được gọi tên Con Thiên Chúa là Giêsu. Cùng với cả vũ hoàn, xin được chiêm ngắm thờ lạy Người là Emmanuel. Đức Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng con, hôm qua, hôm nay và mãi đến ngày tận thế. Amen.


Comments are closed.