Thứ 6 Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 20/12/2019

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

 


Suy niệm

CHÚA MUỐN, CON MUỐN

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1,38).

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là toàn thể Giáo Hội hân hoan kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Để mầu nhiệm này được thể hiện, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến ngỏ lời cùng Đức Trinh Nữ Maria. Qua lời ưng thuận của Đức Mẹ, Thiên Chúa hoàn tất lời hứa cứu độ đã được tiên báo từ xa xưa và mở ra con đường cứu độ qua chính Con Một Người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian.

Nhờ tiếng thưa “Xin Vâng” của Đức Mẹ trong ngày Truyền Tin, Đấng Cứu Độ chúng ta đã nhập thể trong cung lòng Mẹ và nhập thế để bước vào hành trình làm người. Từ tiếng thưa vâng đầy xác tín ấy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa ưu ái dành cho con người đã được viên thành. Trong tiếng thưa vâng đầy lòng trông cậy, Mẹ đã để cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi mình và dẫn Mẹ vào cuộc hành trình tuy gian khó nhưng chất đầy ân sủng. Với tiếng thưa vâng đầy lòng mến đó, Đức Mẹ đã đưa nhân loại trở lại sự kết hiệp nhiệm mầu và thẳm sâu với Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua tiếng thưa vâng đầy khiêm nhường ấy, Đức Mẹ Maria đã mau mắn thực thi thánh ý Chúa, dẫu rằng, điều Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ, Mẹ vẫn chưa thể hiểu cách trọn vẹn. Bằng một sự tự do và đầy trách nhiệm trong lời thưa xin vâng, Đức Mẹ Maria đã trở nên Đấng đầy ơn phước vì được Thiên Chúa ở cùng, vì Con Thiên Chúa hiện diện thực sự trong đời Mẹ với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Từ đây, Mẹ không còn sống cho chính mình nữa, nhưng Mẹ sống cho Thiên Chúa trong sự vâng phục đầy khiêm hạ.

Chúng ta nhận ra cuộc đối thoại cứu độ này trong Kinh Truyền Tin và Kinh Kính Mừng, những lời kinh hết sức quen thuộc với mỗi tín hữu Kitô. Hướng về đại Lễ Giáng Sinh, khi cầu nguyện bằng những lời kinh này, chúng ta có thấy mình dâng trào tâm tình như Đức Mẹ chăng? Tâm tình ấy dẫn lối cho chúng ta đến việc hiểu biết thánh ý Chúa hơn và theo Chúa hơn như Đức Mẹ, hay chỉ là những cử hành theo chu kỳ năm Phụng Vụ mà thôi? Có khi nào những lời kinh này “quen quá hóa nhàm” không, chẳng còn chút linh thánh hay mang tâm tình cầu nguyện nữa? Thứ nữa, nhờ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, ta được làm người, được làm con Thiên Chúa. Đấy không phải là chúng ta đã thưa xin vâng trước thánh ý Thiên Chúa sao? Từ tiếng xin vâng đầu đời ấy đến nay, chúng ta có mặc lấy tâm tình như Đức Mẹ không, nghĩa là sống trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa như Mẹ không? Hay ta chỉ thích làm theo ý riêng mình?

Trong những ngày hồng phúc chuẩn bị đón mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết đón nhận, gẫm suy và thực thi thánh ý Chúa trong đời mình như Đức Mẹ, để chúng con minh chứng cho con người ngày nay về một Thiên Chúa đã thực sự làm người và nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Từ đó, nhiều người nhận ra được giá trị đích thực về sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong đời mình. Amen.


Comments are closed.