Chúa Nhật Tuần 21 Thường Niên Năm A – Ngày 23/08/2020

Lời Chúa: Mt 16,13-20

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêdarê Philípphê, và hỏi các môn đệ rằng : “Người ta bảo Con Người là ai”. Các ông thưa : “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông : “Phần các con, các con bảo Thầy là ai”. Simon Phêrô thưa rằng : “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng : “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết : con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời ; sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc ; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

 


Suy niệm

HỒNG ÂN ĐỨC TIN

“Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 16,17).

Sợi chỉ đỏ nối kết các bài đọc Lời Chúa hôm nay là Vai trò của Thiên Chúa và nhiệm vụ của con người trong hành trình đức tin. Hành trình đức tin khởi đi từ Thiên Chúa, bởi “Đức tin là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng con người” (GLCG 162). Khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng hành trình này lại quy kết nơi con người, mời gọi mỗi người trả lời cho câu hỏi: “Phần con, con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Hành trình đức tin khởi đi từ Thiên Chúa. Bài đọc I trích sách Isaia kể lại lời Đức Chúa: “Ta sẽ trục xuất ngươi. Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là Engiakim. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó” (22,19-21). Cụm từ “Ta sẽ” được lặp lại 7 lần nhấn mạnh việc Thiên Chúa là tác nhân chính trong hành trình đức tin. Thiên Chúa là tác nhân cũng là ý tưởng thánh Phaolô nói đến nơi bài đọc II: “Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người” (Rm 11,33). Nơi bài Tin Mừng, ý tưởng này được cụ thể hóa nơi câu trả lời của Chúa Giêsu: “Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 16, 17). Thiên Chúa Kitô giáo là Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, con người không thể tự mãn khoác cho Người những ước vọng phàm nhân. Cần đi xa hơn những ý kiến con người, lột bỏ những ấn tượng hời hợt, chấp nhận những giới hạn để đón nhận cái vô hạn.

Mặt khác, hành trình đức tin quy kết nơi con người. Đức tin không chỉ đón nhận hồng ân cách thụ động nhưng đòi hỏi “sự đáp trả thích đáng lời mời gọi” (x.GLCG 142). Nói về sự đáp trả, thánh Anselmô có viết: “Đức tin đi tìm sự hiểu biết” (GLCG 158). Quả vậy, Đức tin thúc bách người tín hữu muốn biết rõ hơn về Đấng mình tin, hiểu rõ hơn về điều mình được mạc khải. Sự hiểu biết sâu xa sẽ mở “con mắt trái tim” (Ep 1,18), dẫn họ đến một đức tin lớn lao, một đời sống luôn thấm đượm tình yêu. Sự hiểu biết này yêu cầu mỗi người phải tự học biết lấy, vì ngoài tính chất cộng đoàn, “Đức tin còn là một hành vi cá nhân” (GLCG 166). Sự hiểu biết này cũng không dừng lại ở những giáo thuyết đã được công thức hóa, nhưng đến từ kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi người. Các chi tiết trong bài Tin Mừng nói rõ điều này. Sau khi nghe các môn đệ kể về những điều thiên hạ nói về mình, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ vượt qua những điều người ta nói, để đi đến với điều ‘chính con’ nói về Thầy, “Phần con, con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Lời mời gọi các môn đệ xưa cũng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Mỗi người được mời gọi đã đến lúc không nói theo người khác, cho dù rất đúng, rất hay; không nói theo công thức có sẵn, cho dù đó là Giáo lý hay Kinh Thánh, nhưng đích thân công bố Đức Giêsu là ai đối với tôi. “Thầy là ai?” là câu hỏi không liên quan đến kiến thức chúng ta có về Chúa, nhưng liên quan đến tương quan cá vị với Người.

Suy niệm Lời Chúa hôm nay là dịp để mỗi chúng ta duyệt xét lại đức tin của mình. Phải chăng là một đức tin cá vị và trưởng thành hay vẫn còn non nớt và dựa dẫm? Xin cho mỗi chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa hầu tăng trưởng mối tương quan với Chúa mỗi ngày. Xin cho cuộc sống chúng ta sáng tỏ câu trả lời: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Amen.


Comments are closed.