Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 29/12/2019 – Lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa: Mt 2,13-15.19-23

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai Cập”.

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH NADARET – GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC TIN

“Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm” (Mt 2,14).

Mỗi người được Chúa kêu mời trong mỗi ơn gọi khác nhau. Trong đó, có ơn gọi nên thánh trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá ảo tưởng về một gia đình lý tưởng với những đầy đủ tiện nghi, trời yên biển lặng. Vì biết rằng trong đời sống đó cũng có nhiều nỗi gian nan vất vả lắm thăng trầm. Thế nhưng, chính trong sự thăng trầm đó chúng ta học được bài học của gia đình Thánh Gia là biết đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Có lẽ, chúng ta sẽ thất vọng khi muốn tìm trong đoạn Tin Mừng vừa nghe hiện lên hình ảnh một gia đình Nadaret bình yên: có thánh Giuse, mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu với một cuộc sống bình lặng, êm đềm. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác, chúng ta lại thấy những nỗi gian nan, vất vả, chạy ngược chạy xuôi mà gia đình Thánh Gia gặp phải. Đang đêm, gia đình trốn sang Ai Cập khi Hài Nhi Giêsu chưa được đầy tháng tuổi. Dự định từ Ai Cập trở về Giuđa, nhưng không, từ Ai cập gia đình lại chuyển lên Israel để lập cư tại một làng quê hẻo lánh tên là Nadaret. Một Thiên Chúa quyền năng được thiên thần Gabriel loan báo là “Con Đấng Tối Cao” vậy mà phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, trốn chui trốn nhủi thế sao? Những gian nan vất vả đó có thể lấy đi tất cả niềm tin tưởng của Thánh Gia vào Thiên Chúa. Nhưng, ngược lại, tất cả những thử thách đó được Thánh Gia đáp trả bằng một niềm tin tưởng-phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đức tin đã giúp thánh Giuse nhận ra thánh ý Thiên Chúa ngay cả trong những giấc mơ. Mẹ Maria sẽ không thể nào thưa xin vâng nếu không có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ đã tin vào Thiên Chúa qua những quyết định mà thánh Giuse đưa ra. Còn Hài Nhi Giêsu đã tin tưởng vào Thiên Chúa Cha qua việc Ngài phó thác cuộc sống mình cho những người chính Thiên Chúa tuyển chọn. Tất cả làm nên một gia đình của đức tin.

Ngày hôm nay, có lẽ, chúng ta biết quá rõ những khó khăn, thách đố mà những gia đình Kitô hữu đang phải đương đầu như: ly dị, nghiện ngập, say xỉn, nô lệ cho đồng tiền, lạnh nhạt đối với Lời Chúa, với Phụng Vụ Hội Thánh cử hành. Những thách đố đó như là hệ quả của một đời sống mất dần đi cảm thức của đức tin, mất dần đi niềm tin vào Chúa. Để đối phó với những vấn nạn của gia đình, chúng ta rất cần những kế hoạch, những chương trình huấn luyện đời sống gia đình; nhưng, trước hết và trên hết là phải làm sao để các gia đình có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa. Niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa chính là nguồn sức mạnh giúp gia đình vượt qua những khó khăn thách thức của thời đại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thánh hoá gia đình Nadaret bằng sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa cũng thánh hoá gia đình chúng con nhất là những khi chúng con đến bàn tiệc của Chúa, rước lấy Chúa vào trong tâm hồn chúng con và xin Chúa biến đổi gia đình chúng con thành nơi có Chúa hiện diện trong sự hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen.


Comments are closed.