Chúa Nhật Lễ Kitô Vua – Ngày 26/11/2017

Lời Chúa: Mt 25,31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.”

Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’.

Khi ấy người lành đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?’ Vua đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta’.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – VUA TÌNH YÊU

“Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)

Khi tìm hiểu hạnh các Thánh, chúng ta không khỏi thán phục khi chiêm ngưỡng gương nhân đức của những vị vua quyền quý nhưng đã tự hạ để phục vụ Chúa và mọi người như Thánh Stêphanô, vua nước Hunggari và Thánh Luy IX, vua nước Pháp. Và rồi, chúng ta nhận ra rằng, điều làm cho các vị được vinh quang không phải là sức mạnh của thống trị nhưng là sức mạnh của tình yêu được khơi nguồn từ chính vị Vua cao cả hơn gấp bội nhưng đã tự hạ hơn gấp bội, Đức Vua Giêsu. Một vị Vua hiện diện không nhằm biểu dương vương quyền nhưng để bày tỏ tình yêu qua việc đồng hóa mình với những thân phận thấp hèn nhất. Một vị Vua đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8). Chính cái chết trên Thánh Giá mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống trên cương vị một vị vua của Đức Giêsu và cũng từ nơi Thánh Giá, tất cả mọi người nhận ra chính thân phận mình. Ai cảm thấy mình bất hạnh, đau khổ, thấp hèn ư? Đức Giêsu, Vua của chúng ta đã chẳng mang lấy long bào cẩm tú, chẳng đội lấy vương miện huy hoàng, chẳng ngự trên ngai vàng uy nghi nhưng tất cả chỉ là một hình hài trần trụi, một mão gai đớn đau và một tấm thân gắn chặt nơi Thánh Giá. Nhưng kỳ diệu thay, dẫu cho thế giới có xoay vần thay đổi thì Thánh Giá tưởng chừng như sự yếu nhược và thất bại đó vẫn hiên ngang đứng vững, biểu lộ cho chính uy quyền và sức mạnh tuyệt đối của Đức Vua Giêsu.

Trong cuộc sống, có những điều chúng ta không thể hiểu được nếu không nhìn dưới lăng kính tình yêu. Thiếu tình yêu, chúng ta làm sao hiểu hết ý nghĩa sự tự hạ của Đức Vua Giêsu. Thiếu tình yêu, chúng ta làm sao nhận ra hình ảnh của vị Vua nơi những người xung quang, đặc biệt nơi những người bị coi là thấp hèn nhất. Thiếu tình yêu, vương quyền của Đức Giêsu làm sao có thể vững bền vì chính tình yêu mới là sức mạnh của vương quyền Ngài. Bởi thế, chỉ khi thể hiện tình yêu như chính tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta mới làm rạng rỡ vương quyền của Ngài. Và một khi đã sống cho tình yêu, “chúng ta sẽ được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy khi ở thế gian này” (1Ga 4,17).

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhìn mọi người và làm mọi sự bằng tình yêu, và có khi nào trong con cạn lửa tình yêu, xin cho con biết ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa.


Comments are closed.