Thứ 2 tuần 34 Thường Niên – Ngày 27/11/2017

Lời Chúa: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”

 


Suy niệm

LÒNG QUẢNG ĐẠI

Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn ai hết”. (Lc 21, 2-3).

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay cho thấy Đức Giêsu đề cao thái độ quảng đại thầm lặng của bà góa nghèo. Khi bà đã cho đi những gì bà có, những gì để nuôi sống bản thân mà dâng cúng cho công việc chung. Giữa muôn vạn người dâng cúng cho đền thờ, Chúa Giêsu lại nhìn thấy tấm lòng quảng đại của bà góa nghèo; trong khi những người giàu có dâng cúng của dư thừa, thì bà góa này lại dâng tất cả những gì bà có từ cuộc sống nhỏ bé nghèo túng của mình. Thật vậy, Thiên Chúa ít để ý đến vẻ bề ngoài, giá trị của lễ dâng cho bằng tấm lòng nhiệt thành quảng đại của người dâng: “ Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9, 13), “cách cho quý hơn của cho”. Chúng ta cần ý thức hơn trong các cử chỉ thái độ giúp đỡ anh em. Chính khi phục vụ là hy sinh quên mình cách âm thầm, làm việc bác ái bằng cả lòng nhiệt thành của người tông đồ thì lúc đó chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa, được Chúa đoái thương cho hưởng hạnh phúc với Người.

Sống giữa một xã hội khi con người luôn đề cao vẻ bề ngoài, chúng ta là những người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi đi ngược dòng vào cái bên trong; đó là lòng quảng đại “cho thì có phúc hơn là nhận”(Cv 20, 35). Trong khi con người thời nay ưa chuộng cái nhìn bên ngoài, tôn vinh lối sống ảo, thì chúng ta cần phải sống thật với bản chất “nghèo” của mình, cái nghèo theo hình ảnh của Chúa Giêsu với tinh thần quảng đại dấn thân vô vị lợi, phục vụ tha nhân bằng cả tấm lòng của mình. Thiên Chúa chờ sự quảng đại của mỗi người chúng ta khi dâng những hy sinh, tuổi trẻ, tài năng, sức khỏe và cả con người của mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Hơn nữa, chính những hành động nhỏ bé của lòng quảng đại, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa; bởi vì, Người yêu thích của lễ chân thành, của lễ hy sinh hơn của lễ dư thừa, của lễ tính toán mang tính chất bên ngoài. Lòng quảng đại là biết cho đi mà không hề tính toán.

Lạy Chúa, tình Chúa yêu con vô bờ vô bến nhưng con lại tính toán hơn thua với anh em. Xin Chúa cho chúng con luôn biết dấn thân cho đi mà không mong đáp đền, cho đi với sự quảng đại âm thầm nhỏ bé với tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Chúa và phải biết cho đi để đổi lấy hạnh phúc nước trời. Amen.


Comments are closed.