Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Thiên thần nói: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

Thiên Chúa muốn thực hiện chương trình cứu độ của Ngài với sự cộng tác của con người. Thiên Chúa không áp đặt nhưng để con người tự do đáp trả. Đức Maria được tuyển chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế. Trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã sẵn lòng thưa “xin vâng” trong khiêm nhường và phó thác.

Thiên Chúa ban cho con người tự do và Ngài tôn trọng tự do của con người. Chúng ta sử dụng tự do của mình như thế nào? Tự do đi đến hạnh phúc đích thực hay ‘tự do’ dẫn vào khổ ải muôn đời? Tự do để cộng tác với thánh ý Chúa hay nhân danh tự do để chiều theo “cái tôi” vốn nghiêng chiều theo lối sống dễ dãi buông thả ?

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nêu gương cho chúng con trong việc đón nhận và thi hành ý Chúa. Đó không phải là sự vâng phục thụ động nhưng là dấn thân đáp trả trong tự do, với cả tâm hồn. Xin Mẹ giúp gia đình chúng con luôn biết tìm kiếm và vâng theo ý Chúa. 


Comments are closed.