Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!” Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 


Suy niệm

 Sau lời bà Ê-li-sa-bét khen ngợi, Đức Ma-ri-a, với tâm hồn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì được Thiên Chúa đoái thương, cất tiếng hát bài Magnificat để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Bài ca thể hiện sự khiêm nhường, lòng biết ơn và hiếu thảo của một thụ tạo đối với Thiên Chúa. Qua lời ca ngợi, Đức Mẹ khẳng định công trình cứu chuộc loài người là kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ có vai trò là người cộng tác, là công cụ trong bàn tay của Ngài. Đức khiêm nhường hiện rõ trong cuộc đời Mẹ qua việc nhận biết chân thực về bản chất, giá trị của mình và phó thác hoàn toàn bản thân để cho ơn Chúa hoạt động.

 Theo lẽ thường, người ta thường thể hiện những tài năng, bản lĩnh để khẳng định sự hiện hữu của mình. Tuy nhiên, kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, người khiêm nhường sẽ được mọi người yêu mến và tránh được nhiều tai họa không đáng có; còn kẻ sống kiêu căng tự phụ không những bị người đời ghét bỏ mà còn chuốc họa vào thân. Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường, vì chính nơi tâm tình khó nghèo, khiêm nhu, lòng lòng đạo đức của con người được nảy nở, vì biết đặt tất cả lòng tín thác vào một mình Thiên Chúa. Một biểu hiện của khiêm nhường là thái độ tránh xét đoán tiêu cực về người khác, bởi vì xét xử là quyền của Thiên Chúa. Chúng ta không những được khuyên tha thứ, cảm thông với lỗi lầm của anh em, nhưng còn được mời gọi giúp nhau sửa những khuyết điểm để trở nên tốt hơn.

Lạy Chúa, thế giới còn đó biết bao tranh chấp hận thù, chỉ vì con người quá kiêu căng và ích kỷ. Xin cho chúng con, noi gương Mẹ Maria, nhận ra thân phận yếu đuối, đầy giới hạn của mình, để hết lòng cậy trông vào Chúa, và quảng đại dấn thân xây dựng một thế giới tươi đẹp, giàu tình yêu. 


Comments are closed.