Thứ 7 Tuần II Mùa Vọng – Ngày 16/12/2017

Lời Chúa: Mt 17,10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

 


Suy niệm

NHẬN RA DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông” (Mt 17,12)

Lời Chúa trong sách Malakhi cho biết sẽ có một vị sứ giả đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế (x. Ml 3,1). Theo các luật sĩ Do Thái thì vị đó là Êlia, Đức Giêsu xác nhận điều đó và cho biết thêm là ông Êlia đã đến rồi. Êlia đã đến như thế nào mà dân đã không nhận ra?

Thánh Kinh Cựu Ước khắc họa nên hình ảnh một Êlia oai phong, lẫm liệt và đầy sức mạnh của Thiên Chúa (x. 1Vua 18). Thế nhưng, Êlia mà Đức Giêsu nói đến lại là một người sống trong hoang địa, mặc áo da thú, ăn châu chấu và uống mật ong; là tiếng kêu được cất lên trong hoang địa, kêu gọi người ta dọn đường lòng để đón Đấng Thiên Sai (x. Mt 3,3-4), Êlia này chính là Gioan. Dân Do Thái đã không nhận ra Gioan là vị sứ giả của Đấng Cứu Thế. Họ chờ đợi nhưng thật ra đã từ chối chính dấu lạ mà Thiên Chúa gửi đến. Thế nên trước đời sống khổ hạnh và những lời kêu gọi hoán cải của ông, họ cho rằng đó là hành vi của một tên điên rồ, một kẻ bị quỉ ám. Thay vì đón nhận, họ đã từ chối, đã xử với ông theo ý họ và họ cũng sẽ xử như vậy với Đấng mà ông loan báo.

Sự cứng lòng tin và sai lầm của dân Do Thái là bài học quý giá cho chúng ta. Ngày nay, Thiên Chúa nhân từ vẫn không ngừng gởi đến những “điềm thiêng dấu lạ” ẩn chứa thông điệp của Người. Thế nhưng, chúng ta dường như mù tối, không nhận ra những dấu chỉ thời đại đó qua giáo huấn của Giáo Hội, qua những biến chuyển của thiên nhiên và biến động của thế giới. Việc đề cao cái tôi quá đáng, cuộc sống quá nhiều bận rộn lo toan khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa, không còn đặt Người là trung tâm của đời mình. Hậu quả là chúng ta khó lòng nhận ra tiếng Chúa, khó hiểu những lời kêu gọi của Người để sám hối và đổi mới cuộc sống hầu có một lối sống lành thánh theo tinh thần Phúc Âm, sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm.

Lạy Chúa, Chúa là khởi nguyên và là cùng đích của mọi sự, trong đó có cuộc đời của mỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức chân lý này để luôn đặt Chúa ở trung tâm điểm đời con bằng một đời sống tin yêu, cậy trông và phó thác vào Chúa. Ngõ hầu, chúng con được trở nên ngày càng gắn bó với Chúa hơn để nhận ra thánh ý của Ngài và mau mắn thi hành. Amen.


Comments are closed.