Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A – Ngày 11/06/2017

Lời Chúa: Ga 3, 16–18

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA – TÌNH YÊU VÔ TẬN

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Nói đến tình yêu là nói đến sự quan tâm, sự thông dự, sự trao ban…của tất cả hữu thể, và mô mẫu của một tình yêu viên mãn chính là Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Gioan diễn tả điều này khi nói “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8), hay nói cách khác, tình yêu là danh thánh Thiên Chúa, là dung mạo được bày tỏ trong Cựu Ước và biểu lộ trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ lộ một tình yêu khôn cùng, “Ta đã yêu người bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31, 3). Tình yêu này trở nên tột đỉnh khi Thiên Chúa trao ban cho thế gian chính Con của Ngài, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16). Nơi Chúa Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trọn vẹn qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, là minh chứng cụ thể nhất của một tình yêu vô tận mà Thiên Chúa dành cho con người.

Để được sống trong mầu nhiệm tình yêu, thái độ của con người là tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng là tình yêu viên mãn của Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào Chúa Giêsu là thái độ mở ra của con tim, mở ra để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và mở ra để trao ban tình yêu này cho mọi người; hay nói cách khác là lắng nghe, tuân giữ và thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu. Hơn nữa, tin vào Chúa Giêsu là sẵn sàng chia sẻ số phận Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Nhờ cùng chết với Chúa Giêsu, con người cũng sẽ cùng sống với Người trong sự hiệp thông với Thiên Chúa tình yêu (x. Rm 6, 8).

Lạy Chúa, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của một tình yêu sung mãn và trào tràn. Tình yêu ấy không ngừng lan tỏa và tuôn đổ xuống trên chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa qua việc yêu thương tha nhân vô điều kiện. Xin cho chúng con biết rằng, sự trao ban không làm cạn kiệt tình yêu, nhưng làm cho tình yêu ngày càng phong phú và mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Amen.


Comments are closed.