Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm C – Ngày 29/05/2022

Lời Chúa: Lc 24,46-53

và Người nó: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 


Suy niệm

CHIA SẼ NIỀM VUI GIÊSU

“Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ” (Lc 24,52).

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu ở với các Tông đồ để động viên và dạy dỗ các ngài. Hôm nay, Chúa Giêsu rời khỏi các Tông đồ mà về với Chúa Cha. Sự ra đi này không đượm vẻ sầu muộn nhưng mang đến cho các Tông đồ sự hân hoan và vì thế, các ngài ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Thông thường, những cuộc chia ly mang đến cảm xúc buồn sầu nhưng cuộc chia ly của Chúa Giêsu với các Tông đồ lại có cảm xúc hân hoan. Các Tông đồ hân hoan vì biết rằng việc Chúa Giêsu về Trời không phải là cuộc ra đi vĩnh cữu nhưng qua đó, Chúa Giêsu sẽ hiện diện với họ mãi mãi. Chúa lên trời trước để dọn chỗ cho những người được tuyển chọn, rồi Người sẽ trở lại và đem họ vào Nước Trời để họ luôn luôn được ở với Người (x. Ga 14,2tt). Ngoài ra, dù Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình nhưng Ngài sẽ hiện diện nơi Lời của Ngài và nơi Thánh Thể và nhiều cách thức khác. Ai giữ Lời của Chúa Giêsu thì Người sẽ ở cùng họ, và đặc biệt, ai đón nhận Mình Chúa và Máu Ngài thì Chúa Giêsu ở với mỗi người cách thật sự. Như thế, các môn đệ “lòng đầy hân hoan” vì biết Chúa Giêsu ở cùng các ngài “mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20b). Niềm hân hoan vui mừng này là tiền đề cho cuộc ra đi rao loan tin vui cho mọi loài thụ tạo mà Chúa Giêsu đã truyền. Tin Mừng ấy là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, nhập thể làm người nhằm cứu con người khỏi chết và ban cho họ sự sống đời đời, là Đấng các môn đệ đã được chiêm ngưỡng, được ở lại, được dạy dỗ. Niềm vui Giêsu là động lực để các ngài không ngại gian nan, đau khổ trong lúc rao giảng Tin Mừng vì không ai, không có điều gì có thể tách các ngài ra khỏi Đức Kitô, niềm vui trọn hảo của các ngài.

Chúa Giêsu cũng là niềm vui trọn hảo của mỗi người Kitô hữu. Mỗi người chỉ cảm nhận được niềm vui này khi có một tương giao mật thiết với Chúa Giêsu. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói, chỉ những ai ở lại trong Ngài thì niềm vui mới trọn vẹn (x. Ga 15, 9-11). Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, đọc, suy gẫm Lời Chúa, và lãnh nhận các bí tích, chúng ta được ở với Ngài, được Ngài yêu thương, được lãnh nhận Ngài làm nguồn sức sống và Ngài trở thành niềm vui tuyệt đỉnh của hồn ta. Tuy nhiên, niềm vui Giêsu không khiến chúng ta quên mất những thực tại trần thế nhưng thúc đẩy chúng ta ra đi chia sẽ niềm vui đã lãnh nhận nhằm giúp cho thế giới chúng ta đang sống cũng tràn ngập niềm vui và sức sống. Đây còn là sứ mạng mà mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận nơi sứ mạng ngôn sứ khi chịu Phép Rửa nhân Danh Chúa Giêsu Kitô. Qua việc loan báo Tin Mừng, mỗi người lại được ở trong tình yêu với Đấng là niềm vui trọn hảo, là hạnh phúc viên mãn, là mục tiêu tối hậu của đời người.

“Chúa về Trời, con ra đi môi ca hát gieo rắc Tin Mừng đó đây”(Chúa Về Trời, Con Ra Đi-Phanxicô). Xin cho mỗi người chúng ta cố gắng đến với Chúa là niềm vui trọn hảo của mình để rồi từ đó hân hoan ra đi chia sẽ niềm vui Tin Mừng đã được lãnh nhận với những người trong gia đình, những người thân quen và những người ta có dịp tiếp xúc.


Comments are closed.