Tòa Giám Mục Kon Tum: Tâm Thư Gửi Các Linh Mục

Tòa Giám Mục Kon Tum: Tâm Thư Gửi Các Linh Mục

Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Nguồn: giaophankontum.com (26.5.2022)

Comments are closed.